DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 39     <-- 39 -->        PDF

ća, to sam opažanja u navedenom razdoblju (1982—1986) obavljao od početka
do kraja vegetacije, i to najčešće u intervalu 4—8 dana, a samo ponekad
više. Za bolje opažanje na visokim stablima služio sam se dalekozorom.


Fenološka su opažanja obavljana na više primjeraka iste vrste (vrijednosti
su uzimane prosječno) na jednom nalazištu ili na pojedinim primjercima
ukoliko su ovi usamljeni na jednom nalazištu.


Budući da ne postoje klimatološke stanice na proučavanim lokalitetima
čije bi parametre mogao koristiti neposredno za opis podneblja proučavanih
lokaliteta, izabrani su relevantni klimatski elementi s meteoroloških stanica
najbližih Botaničkom vrtu PMF-a i Malinovom parku. S obzirom na
osobitosti položaja, reljefa, vegetacije i ostalih modifikatora podneblja, sa
sigurnošću se može pretpostaviti da su podaci o vrijednostima klimatoloških
veličina meteorološke stanice Zagreb-Maksimir najpogodniji za opis bioklimatoloških
obilježja Botaničkog vrta PMF-a, dok su podaci meteorološke
stanice Botanički vrt FBF-a »Fran Kušan«, najpogodniji za opću klimatološku
karakterizaciju Malinovog parka u Zagrebu.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Ovim proučavanjm sezonskih promjena nekih drvenastih egzota u vegetaciji
Zagreba željelo se ispitati kakav je sezonski razvitak različitih vrsta
na istom lokalitetu.


Fenološka motrenja na 31 vrsti drveća, nekih grmova i penjačica (Gymnospermae
— 7 sp., Angiospermae — 24 sp.) u nizu od pet godina (1982—
—1986) provedena su u arboretumu Botaničkog vrta PMF-a i Malinovom
parku u Zagrebu. Rezultati fenoloških motrenja za šest glavnih fenofaza, tj.
pregled glavnih fenofaza i njihove srednje vrijednosti za opažano razdoblje
detaljno su prikazani u tablici 1. Prema dobivenim rezultatima na priloženoj
tablici fenološke karakteristike opažanih egzota su slijedeće:


CALOCEDRUS DECURRENS (Torr.) Florin. Kalifornijski libocedar cvjetne
pupove razvija na terminalnim grančicama već krajem ljeta, u rujnu, a
cvate druge godine u ožujku. Fenofaza listanja odvija se sporo tijekom travnja
i završava u drugoj polovici svibnja. Češeri dozrijevaju krajem kolovoza
pa do početka listopada iste godine, kada se i otvaraju, te se sjeme počinje
trusiti. Zato je potrebno pratiti vrijeme sazrijevanja kako bi se sjeme
moglo sakupiti na stablima.


CEPHALOTAXUS DRUPACEA Sieb. et Zucc. U Zagrebu koštuničasta patisa
vegetaciju započinje rano, prosječno u prvom tjednu ožujka. Cvjetni pupovi
razvijaju s već u ranu jesen, a otvaraju se druge godine sredinom ožujka.
Zapaženo je da se ženski cvjetni pupovi otvaraju 3—5 dana kasnije u
odnosu na muške cvjetne pupove. Fenofaza listanja odvija se sporo; iglice
dosegnu konačnu dužinu tek sredinom lipnja. Zreli plodovi su crvenkastosmeđe
boje, a sazrijevaju u drugoj godini krajem rujna.


CRYPTOMERIA JAPONICA D. Don. Japanska kriptomerija vegetaciju
započinje rano. Cvjetni pupovi pojavljuju se već u jesen, a otvaraju se druge
godine početkom veljače. Zapaženo je da se muški cvjetni pupovi otvaraju
oko tjedan dana ranije u odnosu na ženske. Vršne grančice se razvija