DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 36     <-- 36 -->        PDF

ske prirode o neorganskim pojavama i obratno. U tu svrhu bilježe se početak,
svršetak i trajanje pojedinih sezonskih promjena kod biljaka, životinja
i u neživoj prirodi.


Fenološka promatranja obavljana su u Hrvatskoj već krajem XIX stoljeća.
J. E t ting e r objavljuje u Šumarskom listu (1882, 1883) tri Iskaza s
podacima o danu i mjesecu cvatnje i dozrijevanju ploda za 105 vrsta šumskog
drveća i grmlja u okolici Zagreba i u Maksimiru. Nešto kasnije L. Adamo
v i ć (1897) daje podatke o fenološkim opažanjima u okolišu Vranja u
Srbiji. Međutim, u našim su krajevima tek iza oslobođenja stvoreni uvjeti
za uvođenje stalne fenološke mreže promatrača. Od siječnja 1951. godine održava
fenološku mrežu motrenja u cijeloj zemlji Agrometeorološki odjel hidrometeorološke
službe pri Saveznom hidrometeorološkom zavodu SFRJ
(SHMZ) u Beogradu.


U ovome radu izvještavam o rezultatima fenoloških opažanja u zagrebačkom
području, s ciljem da prikazem fenološke karakteristike nekih najvažnijih
drvenastih egzota toga područja.


PODNEBLJE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


Sezonski razvitak biljaka u najužoj je vezi sa sezonskim promjenama
klime, kao što je poznato, i to u prvom redu temperature. Za opis podneblja
Botaničkog vrta PMF-a i Malinovog parka izabrani su, između raspoloživih
podataka, relevantni klimatski elementi i pojave te njihovi parametri
s meteoroloških stanica najbližih Botaničkom vrtu PMF-a i Malinovom parku,
a te su: Zagreb-Maksimir (Meteorološko-aerološki opservatorij Maksimir,
Hs = 120 m, cp°N = 45° 49´, V E Gr. = 18° 01´) i Botanički vrt FBF-a
(Botanički vrt Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta »Fran Kušan« Zagreb,
Hs = 195 m, cp°N = 45° 50´, X°E Gr. = 15° 59´). Podaci su iz desetogodišnjeg
razdoblja motrenja (od 1966. do 1975. godine). S obzirom na geografske, reljefne,
edafske i vegetacijske karakteristike, podaci tih meteoroloških postaja,
najpogodniji su i reprezentativni za opću klimatološku karakterizaciju istraživanih
predjela u Zagrebu. Pritom, međutim, treba imati na umu, da
su ti podaci pod manjim ili većim utjecajem urbane aglomeracije Zagreba
modificirani i odražavaju neka obilježja »gradske klime«.


Srednje mjesečne vrijednosti o trajanju sijanja sunca variraju u pojedinim
godinama motrenja između 43,5 sata (u prosincu) i 267,5 sati (u srpnju),
a godišnji je srednjak (s rasponom od 1.541,4 do 2.030,7 sati) 1.787,2 sata.


Srednje godišnje temperature zraka, u pojedinim godinama promatranog
razdoblja u granicama su od 9,8° do 10,9° (s desetogodišnjim srednjakom
10,4°C) na meteorološkoj stanici Zagreb-Maksimir i od 10,5° do 11,7° (s
desetogodišnjim srednjakom 11,2°C) na meteorološkoj stanici Botanički vrt
FBF-a. Srednje godišnje kolebanje temperature zraka na obje je stanice
20,7°C. Apsolutna minimalna temperatura zraka, zabilježena u Botaničkom
vrtu FBF-a, iznosi — 17,4°C, a na meteorološkoj postaji Zagreb-Maksimir


— 19,8°C. Apsolutna maksimalna temperatura zraka ista je na obje meteorološke
postaje i iznosi 37,5°C.