DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
L1DK 581.14/5 + 712 Su.;,, list CXIV (1990) 237


FENOLOŠKE KARAKTERISTIKE NEKIH DRVENASTIH
EGZOTA U ZAGREBU


Mato JURKOVIĆ*


SAŽETAK: U arboretumu Botaničkog vrta PMF-a Sveučilišta
u Zagrebu obavljena su [enološka motrenja na 29 različitih vrsta
drveća, grmlja i penjačica, a u Malinovom parku u Zagrebu još
na 2 vrste drveća (Calocedrus decur r ens i Sequoia-
dendron gigante um). Biljke koje su bile objektom ovih
{enoloških opažanja, njih 31 vrsta (Gymnosper m ae — 7 sp.,
Angiospermae 24 sp.), pregled glavnih fenofaza i srednjevrijednosti za razdoblje motrenja 1982—1986. godine prikazane su
na tablici 1.


Ovim proučavanjem glavnih sezonskih promjena — početak
vegetacije, listanje, cvjetanje dozrijevanje plodova, mijenjanje boje
i opadanje lišća opažanih egzota — nastojalo se ispitati kakve
su fenološke karakteristike različitih vrsta na istom lokalitetu.


Ključne riječi: [enološka motrenja, drvenaste egzote,
Zagreb.


UVOD


Počeci fenoloških motrenja potječu iz davnih vremena (stara Kina, Egipat,
Grčka) jer su za ondašnje primitivne oblike rada bila od velike važnosti
za život čovjeka. Francuski fizičar i zoolog R. A. Reaumur prvi je
1735. inicirao analitički pristup fenologije, s ciljem da se utvrdi zavisnost
sezonskih promjena organizma od meteoroloških faktora, postavivši tako
fenologiju na znanstvene temelje. Švedski botaničar K. Linn e prvi je
jasno opisao svrhu i metodu fenoloških motrenja u svom djelu Philosophia
Botanica (1751). Prikazao je razvojne faze koje još danas predstavljaju osnovu
uputa fenološkim motriteljima. Linne je također organiziirao, u razdoblju
1750—1752, prvu fenološku mrežu i fenološka motrenja na 18 stanica u
ondašnjoj Švedskoj (B e r t o v i ć, 1980).


Nakon Švedske, kao koljevke fenologije, ona je prihvaćena u svim naprednim
zemljama Evrope i drugih kontinenata. Stalnim dugogodišnjim motrenjima
svih pojava u prirodi na različitim zemljopisnim točkama, fenologija
nastoji pronaći funkcionalnu ovisnost sezonski različitih pojava organ


* Mr. Mato Jurković, dipl. inž. šumarstva, Botanički vrt PMF-a Sveučilišta
u Zagrebu.