DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 32     <-- 32 -->        PDF

S obzirom na mogućnost uzgoja testiranih klonova u multiklonskim
nasadima stablimične smjese, moguće je izvršiti slijedeću podjelu, uz napomenu,
da su to oni klonovi, koji se statistički ne razlikuju s obzirom na
regresijske koeficijente b, i h, (fenotipska stabilnost i produktivnost):


1. klonovi V 160 i Br. 1 BB
2. klonovi V 40 i V 39
3. klonovi V 0233, V 158, V 99 i 111
4. klonovi V 164 i V 052.
Jasno je, da se svi testirani klonovi, na danom staništu mogu uzgajati
zajedno u formi mozaik (grupimičnog) rasporeda, budući je kod ovakvog
načina sadnje kompeticija između klonova zanemariva.


ZAKLJUČCI


1) Istraživanja fenotipske stabilnosti, produktivnosti te tipa adaptabilnosti
za 10 klonova stablasih vrba, testiranih na 5 kontrastnih staništa s obzirom
na lip tla i vodni režim, pokazala su i kod plantažne starosti od 13
godina, da među klonovima postoje genotipske razlike.


2) S obzirom na navedena svojstva, testirani klonovi se mogu podijeliti
u slijdeće grupe:
a) Fenotipski vrlo stabilni klonovi, male produktivnosti, sa specifičnom
adaptacijom na minus okoline.
b) Srednje stabilni klonovi, osrednje produktivnosti, koji pokazuju tendenciju
adaptabilnosti na sve okoline.
c) Fenotipski vrlo nestabilni klonovi, visokog genetskog potencijala za
produkciju drvne mase na optimalnim staništima.


S obzirom na dobivene rezultate za istraživana svojstva testiranih klonova
kod plantažne starosti od 5 i 13 godina možemo zaključiti da se selekcija
klonova stablastih vrba može efikasno izvršiti već kod plantažne starosti
od 5 godina.


Da bi se selekcionirali idealni klonovi potrebno je u narednom razdoblju
povećati broj staništa na kojima se vrši testiranje, uz uključivanje čim
većeg broja klonova divergentne genetske osnove. Povećanje broja staništa
se posebno odnosi na minus okoline tzv. stress okoline, kako bi se i za ova
staništa selekcionirali klonovi sa optimalnim modifikacijama za ekonomski
važna svojstva. Ovo je tim urgentnije budući nam je poznata činjenica,
da su površine ovakvih staništa znatne, te da za podizanje kultura na tim
staništima nemamo druge alternative osim podizanja kultura stablastih vrba
kao glavnih kultura ili predkultura.


Postojanje interakcije klon x stanište nalaže selekciju specifičnih klonova
za svako pojedino stanište ili grupe srodnih staništa.
LITERATURA


B a r n e s, D. R., Burley, I, G i b s o n, G. L. and Garcia de L c o n, J. P. 1984:
Genotype — environment interactions in tropical Pines and their effects on
the structure of breeding populations. Silvae Genetica 33, pp. 186—198.