DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Odnos koeficijenta regresije fo, i produktivnosti nekih klonova stablastih vrba
Starost: 2 + 5 godina; Razmaci sadnje: 3x3 m


#V160
1,6


1,5


Br.lSB
U V99


»V158
V093 a,
OT 1,1
OJ
E 1.0 V39
I °´9 10 20 v02 , ^ 30V0233 40 50 60 70 80 90
o V 116 < V04
M 0,8
VK,8»* V ´ S 4 «V95
0,7 1
0,6
0,5 ´V49
V052
0,4 ´ >V142


3. Klonovi vrlo visoke fenotipske nestabilnosti, visoke pioduktivnosti
sa specifičnom adaptacijom na optimalne okoline. Ove klonove karakterizira
koeficijent regresije čija se vrijednost kreće u granicama između 1,27 i 1,49, a
prosječna produktivnost između 163 i 226 m1 ha. U ovu grupu klonova spadaju
preostala dva klona: V 160 i 1 BB.
Iz tabele 1 je također vidljivo, da fenotipski nestabilne klonove karakteriziraju
i visoke vrijednosti varijance (oko y) odnosno koeficijenta varijabilnosti
(c. v.).


U odnosu na podjelu klonova kod plantažne starosti od 5 godina, jedino
klonovi V 99 i V 158 nisu svrstani u istu grupu tj. u grupu visokoproduktivnih,
fenotipski nestabilnih klonova sa specifičnom adaptacijom na
optimalne okoline, već u grupu klonova koji pokazuju tendenciju adaptabilnosti
na sve okoline. Ove razlike se mogu protumačiti činjenicom, što je
kod plantažne starosti od 13 godina, te relativno guste sadnje, na optimalnim
staništima došla najjače do izražaja kompeticija među klonovima nejednakog
genetskog potencijala, te u činjenici da svi klonovi nemaju istu
dinamiku produkcije, kroz dano vremensko razdoblje od 13 godina, kao i
zbog manjeg broja obrađenih staništa (5 umjesto 7).


Odnosi među staništima, na kojima su testirani klonovi u smislu boniteta,
ostali su isti kao i kod plantažne starosti od 5 godina, tj. I bonitet
za uzgoj stablastih vrba predstavlja aluvijalno tlo sa obradom na području
rijeke Dunava te duboka tresetno-glejna tla u Podravini. II bonitet bi pred