DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 27     <-- 27 -->        PDF

koristili smo produkciju svakog pojedinog klona, preko srednjeg stabla
tog klona. Veličine regresijskog koeficijenta b, u ovom slučaju definira fenotipsku
stabilnost pojedinog klona s obzirom na njegovu produkciju na
različitim staništima, a u zajednici sa prosječnom produkcijom na svim staništima
određuje tip adaptacije iz čega onda proizlazi i tip selekcije odnosno
upotreba danog klona u smislu opće ili specifične prilagodbe staništima.
Na osnovi statistički dobivenih razlika među klonovima s obzirom na regresijske
koeficijente bj i b0, odnosno s obzirom na fenotipsku stabilnost i
produktivnost, određuje se podobnost upotrebe danog klona u stablimičnoj
smjesi klonova kod podizanja multiklonskih nasada.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Tehniku regresijske analize za prikaz fenotipske stabilnosti, adaptabilnosti
i produkcije različitih genotipova, testiranih u mreži terenskih eksperimenata,
prvi su razradili Finlay i Witkinson (1963). Ovu metodu
su kasnije poboljšali Eberhar t i Russel l (1966). Spomenuti
model se koristio u mnogim radovima kod poljoprivrednog bilja, gdje je trebalo
valorizirati uspijevanje većeg broj genotipova u različitim okolinama
s obzirom na fenotipsku ekspresiju gospodarski važnih svojstava kao što je
npr. prinos zrna kod pšenice.


Fenotipsku stabilnost i produktivnost nekih klonova stablastih vrba s obzirom
na drvnu zalihu po hektaru Starost: 2 + 13 godina, Razmaci sadnje: 3x3 m


rrf/ha


Lokaliteti:


R - Hontićevo, Šumarija Rcpaš


J - Mlječno polje, Šum. Jasenovce


0 - Opatovac (neobrađeno t´.o), Sum. Vukovar


L - Limbuš, Šum. Kloštar Podravski


0„ - Opatovac (obrađivano tlo),Šum. Vukovar


200


V39


V99


V0233 VA0


1/158


V1W


IU^


V052 v


staništa