DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.12 + 165.62 (Salix sp.) Sum. list CXIV (1990) 227


FENOTIPSKA STABILNOST, ADAPTABILNOST I
PRODUKTIVNOST NEKIH KLONOVA STABLASTIH VRBA II*


Ante KRSTINIĆ**


SAŽETAK: U radu su obrađeni podaci s obzirom na fenotipsku
stabilnost, adaptabilnost i produktivnost za 10 klonova stablastih
vrba, koji su testirani na pet kontrastnih staništa, za plantažnu
starost od 13 godina. Medu testiranim klonovima su utvrđene
genotipske razlike s obzirom na istraživana svojstva. Vrlo slični
relativni odnosi među testiranim klonovima kod plantažne
starosti od 5 i 13 godina ukazuju na mogućnost efikasne selekcije
klonova stablastih vrba, za navedena svojstva, već kod plantažne
starosti od 5 godina.


Ključne riječi: klonovi, stablaste vrbe, fenotipska stabilnost,
adaptabilnost, produktivnost, interakcije klon x stanište


UVOD


Istraživanje fenotipske stabilnosti, adaptabilnosti i produkcije odnosno
interakcije klon x stanište selekcioniranih klonova, omogućuje optimalnu
upotrebu određenog klona ili smjese klonova u odnosu na dano stanište.
Klonovi visoke fenotipske nestabilnosti i visoke produktivnosti biti će podesni
za osnivanje kultura na optimalnim staništima, fenotipski vrlo stabilni
klonovi niske produktivnosti na siromašnim staništima, dok će klonovi
koji pokazuju tendenciju adaptabilnosti na sve okoline, biti podesni
za uzgoj na različitim tipovima staništa s time, da će njihova produkcija
na optimalnim staništima biti manja u odnosu na klonove visoke fenotipske
nestabilnosti.


U radu pod istim naslovom obrađeni su rezultati uspijevanja istih klonova
u mreži eksperimenata kod plantažne starosti od 5 godina. Valorizacija
uspijevanja istih klonova kod plantažne starosti od 13 godina ima svrhu
utvrđivanja uspješnosti rane selekcije klonova s obzirom na fenotipsku
stabilnost, adaptabilnost i produkciju.


* Istraživanja su financirana putem Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb
i SlZ-a znanosti SR Hrvatske
** Prof dr. Ante Krstinić, Sveučilište Zagreb, Šumarski fakultet, šimunska
cesta 25