DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 20     <-- 20 -->        PDF

jake konkurencije hrasta crnike i pratioca te vrste. Stoga on prostor za
svoje širenje nalazi na onim tlima koja još nisu poprimila obilježje šumskog
tla (krš, napuštene poljoprivredne površine i dr.). Takvih površina nalazimo
u neposrednom okolišu sastojine, a vrlo često i u sastojinama alepskog
bora, pogotovo na otvorenim plješinama, gdje se proces stvaranja
šumskog tla nije dokraja obavio.


S obzirom na to da se pretežni dio površina u parku šumi Čikat nalazi
pod sastojinama alepskog bora, čija se starost kreće od 90 do 100 godina,
krajnje je vrijeme da se gospodarski zahvati u tim sastojinama usmjere u
pravcu obnove i njege sastojina. Osim toga vitalnost tih sastojina, kako je
naprijed navedeno, na vrlo je niskom stupnju, što još više upozorava na
neophodnost stručnog i organiziranog šumarskog pristupa u uzgojnom tretmanu
tih sastojina.


RADOVI NA NJEZI SASTOJINA ALEPSKOG BORA


Budući da se pretežni dio tih šuma nalazi u dobi od oko 90 godina
(80—100 godina), već je trebalo dobar dio tih sastojina biti obnovljen. S
obzirom na dob sastojina radovi njege sastojina proredom moraju biti dominantni.
Proredom treba postići poboljšanje vitalnosti onih stabala koja
još pokazuju znakove dobre kondicije uz istovremenu njegu i zaštitu tla.
Osim toga prorednim zahvatima moramo davati prioritet stablima autohtone
vegetacije koja su se tijekom vremena ukomponirala u sastojinu alepskog
bora. Svaka proreda, pa tako i proreda u sastojinama alepskog bora,
uz ostalo, mora postupno pripremati sastojinu za kvalitetnu prirodnu obnovu.
To će posebno doći do izražaja u tim sastojinama s obzirom na njihovu
dob. Zbog toga će se u njima vrlo često radovi na njezi miješati i preklapati
s radovima na obnovi sastojina. Ta granica nije uostalom nigdje
čvrsta i jasno postavljena, imajući u vidu konstataciju da je svaki zahvat
u sastojinu istovremeno i njezina priprema za što kvalitetniju prirodnu
obnovu.


S obzirom na starost tih sastojina intenzitet proreda ne bi smio biti veći


1
od 10% (I = — 100 gdje je n starost sastojine u desetljećima ili dobni
n
razred).


RADOVI NA OBNOVI SASTOJINA ALEPSKOG BORA


Obnovu šuma treba provesti prirodnim, umjetnim ili kombiniranim
(prirodnim uz popunjavanje) načinom, oplodnim sječama na malim površinama
(krugovima), otvaranjem već postojećih pomladnih jezgara na kojima
se javio pomladak i mladik hrasta crnike i crnog jasena, lovora i ostalih
pratilaca hrasta crnike te pomladnih jezgara ili grupa pomlatka i mladika
alepskog bora. Takvih pomladnih grupa na području parka šume Čikat ima
dosta, pogotovo na onim površinama koje nisu bile izložene intenzivnom
utjecaju čovjeka (gaženje, kampiranje, parkiranje automobila i dr.) Isto
tako zahvati koji su se ponekad izvodili u prošlosti imali su pogrešno po