DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 19     <-- 19 -->        PDF

/.raka, koji pročišćen krošnjama drveća dolazi u prizemni sloj bez štetnih
supstancija koje nepovoljno utječu na čovjeka. Onečišćen zrak, koji daljinskim
transportom dolazi iz udaljenih industrijskih centara (Rijeka, Italija,
Plomin i dr.), opterećuje značajno park šumu Čikat, što se vidi po njezinu
današnjem zdravstvenom stanju, koje je vrlo loše, pa je potrebno otkriti
izvore imisija i inzistirati na pročišćavanju ili zaustavljanju emisija.


Krošnjama i tlom šuma Čikat utječe na vodni režim prostora, što se
prvenstveno odnosi na zračnu vlagu kao posljedicu procesa transpiracije.


Najznačajnija uloga parka šume Čikat jest u njenoj turističkoj, estetskoj
i rekreacijskoj funkciji, koju je potrebno pod svaku cijenu zadržati.


UZGOJNI ZAHVATI NJEGE I OBNOVE U SASTOJINAMA
ALEPSKOG BORA NA ČIKATU


Šume alepskog bora na Čikatu su pretežno nastale intervencijom čovjeka
sadnjom sadnica na degradiranom kršu. Ti su radovi započeli 1886. godine,
tako da su se tijekom vremena šume alepskog bora širile na ostale
površine krša sadnjom sadnica i naletom sjemena bora na degradirane
površine. Osim toga napuštanjem površina koje su bile pod vinogradima
i maslinicima stvoreni su idealni uvjeti za dalje širenje alepskog bora.


Prema tome, alepski bor na Čikatu predstavlja pionirsku vrstu drveća
koja se naselila (umjetno ili spontano) na degradirana staništa šuma hrasta
crnike. Iz toga izlazi za nas vrlo značajna i temeljna konstatacija da na području
Čikata od prirode dolazi šuma hrasta crnike koja je u davnoj prošlosti
bila dominantna na ovim prostorima. Nestankom šume hrasta crnike
nestali su i uvjeti za njen neposredni povratak na te površine. Prije svega
nestalo je pravo šumsko tlo koje ima sve preduvjete za razvoj crnike, nastao
je krš sa svim svojim obilježjima s jedne strane i ponegdje poljoprivredne
površine s kulturom masline i vinograda. I jedne i druge površine ne
stvaraju uvjete za spontani i prirodni povratak šume hrasta crnike. Crnika
ima velike prohtjeve na šumskom tlu koje mora biti formirano za njen povratak.
Fizikalna i kemijska svojstva te biološka aktivnost šumskog tla
predstavlja značajne parametre i limitirajuće vrijednosti o kojima ovisi pridolazak
i opstanak crnike. Prema tome, formiranje šumskog tla sa svim
njegovim obilježjima u određenim ekološkim uvjetima predstavlja preduvjet
povratka autohtone vegetacije na ta tla.


Pošumljavanje degradiranih površina na kršu sa sadnicama alepskog
bora predstavlja prvi korak zaustavljanja degradacijskill procesa na tom
staništu. Budući da je alepski bor, kao i sve drveće četinjača na Lošinju,
alohton, strana vrsta drveća, koja na tim prostorima ne pridolazi prirodnim
putom, njenim unošenjem namijenjena joj je pionirska, meliorativna uloga.
Upravo njegovo stvarno porijeklo, a i njegova biološka svojstva ne daju mu
vitalnost i dugotrajnost kao što je imaju autohtone vrste drveća. Zbog toga
za vrijeme trajanja jedne ophodnje sastojine alepskog bora (oko 80 godina)
stvore se uvjeti za povratak sastojine crnike ili pak u slučaju jako
degradiranog tla mješovite šume alepskog bora i crnike. Formiranjem pravoga
šumskog tla alepski bor nema uvjeta za prirodno pomlađivanje zbog