DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Razrada modela zahtijevala je procjenu zrelosti (maturitet) i prirodnosti
(naturitet) parka šume. Ustanovljeno je da se šuma Čikat nalazi u fazi inicijalnog
razvoja prirodne vegetacije. Razvoj se obavlja uz pomoć alepskog
bora (Pinus hal&pensis) kojim je prije kojih 100 godina obavljeno pošumljavanje
mediteranske kamenjare i napuštenih agroekosistema.


Alepski bor se danas nalazi u stanju ekološke prezrelosti, što znači da
u fiziološkim funkcijama postoje smetnje. To je lako zaključiti na osnovi
njegova izgleda i ocjene stupnjeva vitalnosti te na temelju uvida u radijalni
prirast stabala koji se ozbiljno smanjuje. Prirodna vegetacija se nalazi, kako
smo već naveli, u stanju inicijalnog razvoja koji je, međutim, ometan borovom
kulturom (sklop krošanja) i vrlo značajnim antropogenim utjecajem.


Utvrdili smo, dakle, da park šuma Čikat nema ni jedno svojstvo koje
bi trebao posjedovati mediteranski šumski ekosistem od kojega očekujemo
potpunu turističku i sve ekološke funkcije — diverzitet, maturitet i naturalitet.
Čikat je siromašan vrstama, ne sastoji se od prirodne flore koja pripada
biotopu, a s obzirom na zrelost ovdje se radi o prezreloj sastojini čija
je biološka snaga na izdisaju.


Poslije te ocjene načinjen je model uz čiju će aplikaciju šuma postići
većinu svojstava da zadovolji ekološke i socijalne funkcije koje su neophodne
za očuvanje prirodnog okoliša.


ZDRAVSTVENO STANJE ŠUME S OBZIROM NA POJAVU NOVIH
VRSTA OŠTEĆENJA
(UMIRANJE ŠUMA, KISELE KIŠE)


Radi utvrđivanja vitalnosti i novih vrsta oštećenja koja izazivaju »umiranje
šuma« obišli smo cijelu površinu parka šume Čikat i u tri značajna lokaliteta
obavili snimanje stupnja oštećenosti stabala alepskog bora. Obilaskom
šume ustanovljeno je loše stanje vitalnosti alepskog bora u čitavoj površini.


Bilo je nemoguće pronaći stablo koje se moglo označiti prvim stupnjem
vitalnosti, što označava bujno stanje (IUFRO klasifikacija). Dio stabala mogao
se svrstati u 2. stupanj (normalno vitalna stabla), dok je većina borovih
stabala mogla biti svrstana u 3. stupanj, u koji pripadaju slabo razvijena
i oštećena stabla.


Utvrđivanjem gustoće krošanja, odnosno obraslosti grana krošnje iglicama,
zaključili smo da gotovo i nema stabala neoštećene krošnje (0 do 10%
nedostatka iglica) i da većina stabala pripada u različite stupnjeve oštećenja
(Frajburški dogovor):


1 = 11 — 25% manje iglica u odnosu na normalnu krošnju


2 = 26 — 60%


3 = 61 — 99%


Za utvrđivanje stupnja oštećenja izabrana su 3 lokaliteta u kulturama
alepskog bora parka šume Čikat:


1. u pojasu neposredno uz more zapadno od Sunčane uvale,
2. u zaravni iznad mora sjeverno od uvale Čikat,
3. u mlađoj kulturi alepskog bora uz Sunčanu uvalu.