DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 15     <-- 15 -->        PDF

puštene poljoprivredne površine postepeno se vraćaju elementi šume hrasta
crnike. Ona mjesta koja nisu toliko pod utjecajem današnjih turista obrasla
su gušće i daju sliku eumediteranske makije, dok su mjesta izložena
intenzivnom gaženju turista gola i pokazuju monotipsku kulturu alepskog
bora u poodomakloj dobi kojoj prijeti opasnost od naglog propadanja i sušenja.


KARTA POTENCIJALNE ŠUMSKE VEGETACIJE ČIKATA 1 : 10000


S obzirom na to da se Lošinj, a prema tome i poluotok ČIKAT, nalazi u
eumediteranskoj zoni šumske vegetacije našeg Mediterana, to se na njemu
kao potencijalna šumska vegetacija može razviti samo šuma hrasta crnike
i crnoga jasena (Orno-Quercetum ilicis).


Da je to tako, vidljivo je već sada iz načinjene fitocenološke snimke (vidi
naprijed), u kojoj prevladavaju elementi šume hrasta crnike i crnoga
jasena.


PRIJEDLOG ZA OSNIVANJE MINIARBORETUMA NA ČIKATU


Predlažemo da se u uvali Čikat kod spomenika Haračiću osnuje MINIARBORETUM.
Prema tome treba planirati lokalitet (izdvojiti odsjek) za
miniarboretum u kojemu bi se na principu kaskada (terasa) uz postojeće
vrste posadile i ostale vrste koje pridolaze na Lošinju i našem Mediteranu.
Sve vrste u arboretumu trebaju biti posebno označene pločicama s narodnim
i latinskim nazivima biljaka.


Miniarboretum bi u prvom redu služio za obilazak turista, a mogao
bi poslužiti i za zornu nastavu školskoj djeci Lošinja (nastava u prirodi).


Osim toga uređenjem arboretuma još bi se bolje uredio okoliš oko
spomenika zaslužnog Lošinjanina, profesora Ambroza Haračića.


OPIS I PRISTUP RAZRADI MODELA BIOLOŠKE RESTAURACIJE
PARKA ŠUME


U šumarskom dijelu studije tala i površina SO Cres — Lošinj dana
je ocjena ekološkog stanja šumske vegetacije. Kulture borova svrstane
su u relativno visoku kategoriju 2*, koja označava 50—75"% korištenja šumske
sastojine (socijalna + ekološka + gospodarska funkcija). Tom ocjenom
obuhvaćena je i šuma Čikat.


Detaljnim pregledom i stručnom analizom te šume ustanovljena je njena
raznolikost, odnosno različita stanja koja su posljedica čovjekova utjecaja
i utjecaja stanišnih faktora. Raznolikost (diverzitet) obuhvaćena je u dijelu


o vegetaciji te ukazuje na veliko siromaštvo biljnih vrsta u Čikatu.
* Ekološka ocjena postizanja općekorisne funkcije šume u relativnom iznosu
1 = potpuno u općekorisnoj funkciji 3 = do SO´/p u općekorisnoj funkciji
2 = 50—75%; u općekorisnoj funkciji 4 = izvan općekorisne funkcije
217