DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 134     <-- 134 -->        PDF

Dr DANILO KLEN


Dr Danilo Klen rodio se 1910. godine
u Trstu, u obitelji brodogradilišnog radnika
koji je u Trst došao iz Hrvatskog
Zagorja. Fašistički režim protjerao je cijelu
obitelj iz Trsta u Jugoslaviju, pa je
Danilo gimnaziju i Pravni fakultet (na
kojem je i doktorirao) završio u Zagrebu.
Poslije rata najprije radi kao financijski
stručnjak u republičkim organima u Zagrebu,
a zatim na istim poslovima u Rijeci.
Po osnutku Jadranskog instituta
JAZU-a u Rijeci prelazi u taj Institut, a
bio je i predavač na Ekonomskom fakultetu
(u Rijeci). Iz Instituta prelazi, u
svojstvu direktora, u Historijski Arhiv
Rijeke, pokreće seriju arhivskih edicija
i glavni je urednik Zbornika Arhiva. U
Arhivu D. Klen našao je pravo polje svoga
rada pretvorivši arhivsku građu u nekoliko
knjiga i više stotina znanstvenih
i stručnih radova. O vrijednosti njegovog
rada svjedoče ne samo brojna priznanja
nego i izbor za člana JAZU-a. Smrt je
prekinula nit njegova živoota 13. travnja
ove, 1990., godine ne dočekavši još jedno
priznanje za svoj rad, kolokvij u njegovu
počast kojim su željeli Arhiv Hrvatske,
Savez povijesnih društava Hrvatske
i još neke organizacije obilježiti 80. godišnjicu
njegova vrlo plodna života.


Zašto bilježimo smrt dr Danila Klena
u Šumarskom listu? Zato, jer je zadužio
i hrvatsko šumarstvo objavljivanjem dviju
radnji:


— Mletačka eksploatacija istarskih šuma
i obavezan prevoz drveta do luke
kao specifičan državni porez u Istri od
15. do 18. stoljeća (u publikaciji Problemi
sjevernog Jadrana I, Rijeka, 1963),
— Katastik gorivog drveta u istarskim
šumama pod Venecijom sastavljen
od Fabija da Canal godine 1566 (u Vjesniku
Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu,
1967).
Uz ove, za povijest istarskog šumarstva,
nužno je spomenuti i radove u kojima
obrađuje južni dio Istre — barbansko
područje, zapadnu Istru — o benediktinskoj
fratriji te sjevernu — o Kraško-
rasporskom kraju. Ovi se radovi ne
mogu zaobići ni u korišćenju podataka


o stanju šuma u Istri i Hrvatskom Primorju
opisanom u »Komisijskom protokolu
austrijskih šumara iz 1724. godine«,
a koji je materijal objavilo, usporedno
na talijanskom i (staro) njemačkom jeziku
talijansko Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva 1976. godine u redakciji F.
P i u s s i a pod naslovom »Un inventario
forestale del XVIII secolo i bosci costieri
dell´ alto Adriatico«, koja se knjiga
nalazi i u Knjižnici Saveza DIITŠDI
Hrvatske.´´
Oskar Piškorić


* Ovu publikaciju u šumarskom listu, br.
4—5 1978., prikazao je dr. S. F r a n č i š k o v i ć.