DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 133     <-- 133 -->        PDF

JOVAN RADOJČIC
dipl. inž. šumarstva


(1940—1989. god.)


Dana 19. 12. 1989. godine poslije duže
bolesti zauvijek nas je napustio naš dragi
kolega Jovan Radojčić, dipl. inž. šumarstva.
Rođen je 2. 1. 1940. godine u
Crkvenom Boku, općina Sisak.


Osnovnu školu završio je u Kostajnici,
gimnaziju u Pančevu, a šumarski fakultet
u Beogradu.


Rad u šumarskoj struci Jovan Radojčić
započinje 1966. godine u Šumariji Petrinja,
a 1967. godine nastavlja rad u
Šumariji Rujevac, gdje ostaje punih 19
godina na dužnosti zamjenika upravitelja
i upravitelja Šumarije.


Od 1986. godine kada prelazi u Sisak
radi na poslovima pomoćnika direktora
OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Šumskog
gospodarstva Sisak do posljednjeg
dana života.


Jovan Radojčić dolazi u ovo Gospodarstvo
u vrijeme kada je šumarstvo
imalo velikih teškoća, u vrijeme početnog
razvoja i rasta šumarstva ove regije kao
privredne grane.


Svojim aktivnim uključivanjem kao
mladi, a kasnije kao iskusan šumarski
stručnjak, zajedno s nama, radio je na
podizanju, razvoju i unapređenju šumskog
fonda ovog područja, te unapređe


nju i razvoju lovstva.


Obavljao je vrlo odgovorne dužnosti
u društveno političkom životu od sekretara
OOSK-a, predsjednika Općinske konferencije
SKH Dvor, predsjednika Međuopćinske
konferencije SKH-a Sisak, član
Komisija CK SKH i druge dužnosti na
društvenom polju.


Pored stručnog i političkog rada zalagao
se svesrdno za razvoj sporta.


Volio je mlade, a mladi su voljeli njega.


Svojim temperamentom, širinom i razumijevanjem
uvijek je unosio vedrinu
u svoju sredinu.


Za svoj uspješan rad primio je više
javnih priznanja među kojima Orden rada
sa srebrnim vijencem i Plaketu Šumskog
gospodarstva Sisak.


Kao čovjek, prijatelj i kolega Jovan
Radojčić je bio uzoran u svakom pogledu.


Imao je hrabrosti da u svakoj prilici
zastupa istinu, pravdu i humanost.


Volio je pomoći i saslušati drugoga,
objašnjavao je i čvrsto branio svoje stavove.
Hrabro je podnosio vlastito nestajanje
i radio je kao da se ništa ne dešava.


Zbog plemenitih ljudskih osobina i
svega što nam je kolega Radojčić ostavio
kao stručnjak i savjesni radnik, njegov
lik će nam ostati u trajnoj uspomeni,
a njegovo djelo je veliki prilog daljnjem
razvoju šumarske prakse, te putokaz mladoj
generaciji.


Mr. Stevo Mrđenović