DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 132     <-- 132 -->        PDF

proizvodnju briketa; na iskorištavanju
jelovih otpadaka za proizvodnju panel-
srednjica; na konstruiranju novog tipa
sušionica s poprečnim ventilatorima; na
sušenju drva u organskim parama i tekućinama;
na izradi »Priručnika za brušenje
tračnih pila«; na izradi »Priručnika
za mehaničku preradu drva«.


Praktični radovi: izrada investicijskih
programa pilana (Garešnički
Brestovac, Slav. Brod, Mazin, Vrhovine,
Dugo Selo, Vinkovci i Podgraci); izrada
invest, programa tvornica parketa (Đurđenovac,
Novoselec, Slavonski Brod i
Dvor/Uni); izrada invest, programa tvornica
ploča (Đurđenovac, uz istraživanja
mogućnosti upotrebe izluženih taninskih
reznica za te ploče, Slav. Brod — ploče
letvičarke); izrada invest, programa rekonstrukcije
tvornice furnira (Slav. Brod,
Podgraci — ljuštionica furnira); izrada
investicijskog proograma za Tvornicu bačava
(Dvor na Uni); izrada invest, programa
rekonstrukcije tvornice drvne galanterije
(Slav. Požega, Prezid i Vrata);
izrada invest, programa tvornice pokućstva
(Novoselec, Bregana i Virovitica);
izrada invest, programa tvornice građevne
stolarije (»Drvorad« — Zagreb); izrada
invest, programa za izgradnju tvornice
briketa u Rijeci; izrada programa
izgradnje Srednje tehničke škole u Virovitici;
izrada invest, programa rekonstrukcije
Tvornice kalupa za obuću u Virovitici.


Izrada regulacija šireg tehnološkog
proizvodnog procesa (Đurđenovac, Novoselec,
Garešnički Brestovac i Vinkovci).
Održavanje tečajeva za brušenje pila
(Slav. Brod).


Radovi istraživačkog karaktera
: Svojedobno uvođenje u proizvodnju
i primjenu mozaik-parketa s angažiranjem
na izradi domaćih PVAc-ljepila
za postavljanje tog parketa; istraživački
radovi na tehnološkom proizvodnom procesu
i ekonomičnosti pilanske prerade
cjepanica i tanke oblovine; istraživački
rad na ekonomičnosti rada i tehnološkom
procesu pilanske prerade tračnim pilama;


334


istraživački rad na obradi, oštrenju i održavanju
pilnih traka jarmača i kružnih
pila, te gospodarenju alatom; istraživački
rad na mehanizaciji pilane traktorima
i dizalicama; istraživački rad na tehnološki
i ekonomski optimalnim parionicama
drva; istraživački rad na rekonstrukciji
sušionice za drvo V-49 te na sušenju
petrolatima.


Objavljeni radovi: Prvo domaće
postrojenje za briketiranje (Drvna
industrija 1957); Osvrt na knjigu Poljanica:
»Zaštitna tehnika u drvnoj industriji
« (Dl 1953); Kako možemo iskoristiti
pilanske otpatke četinjača (Dl 1953); Rad
i zadaci Drvarskog instituta u Milanu
(Dl 1955); Obrada širokih pilanskih traka
(Dl 1956); Nekoliko postavki u vezi mehanizacije
pilanske prerade drva (Dl 1960)
i Noževi kao alat za obradu (Dl 1963).


M. Gjajić bio je odličan poznavalac
tehnike i ekonomske strane cjelokupnog
šumarstva, kemijske i mehaničke prerade
drva, jednako primarno kao i finalne.
Znanjem njemačkog, talijanskog,
francuskog i engleskog jezika direktno
je pratio razvoj inozemnih tehničkih tekovina,
obrađivao ih za razinu potreba
i mogućnosti njihove primjene u nas. Raspolagao
je natprosječnim poznavanjem
znanosti srodnih i potrebnih šumarskoj
struci, te su ga često konzultirali u težim
problemima, a za potrebe raznih organa,
banaka i si. Zadatak bi uvijek rješavao
praktički, ali i sa što većom teoretskom
obradom, potpuno samostalno,
te je zbog toga stekao veliki ugled u zemlji
i u inozemstvu. Svestrano i politehnički
obrazovan, a s naglašenim smislom
za istraživačke pristupe svakom novom
problemu.
Iz ovih podataka jasno se vidi stručni
lik ing. Matije Gjajića, a vidi se i da
je bio savjestan i požrtvovan u radu, a
takav je bio i kao čovjek: savjestan, pošten
i čovjekoljubiv, uvijek spreman da
pomogne drugima, posebno kolegama u
struci. Bio je takav čovjek i stručnjak
da može poslužiti kao uzor novim naraštajima.
J. Tomašević, dipl. ing