DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 131     <-- 131 -->        PDF

IN MEMORIAM


MATIJA GJAIĆ, dipl. ing.
(1912—1989)


27. XI. 1989. preminuo je izvanredno
svestran šumarski stručnjak, dipl. inženjer,
predstavnik generacije predratnih,
ratnih i poratnih šumarskih stručnjaka,
koji su prethodnu uzgoj no-eksploatacijsku
struku nadogradili kemijskom i mehaničkom
djelatnošću, projektirajući, osnivajući
i uhodavajući drvoprerađivačku
industriju u zemlji, ne zaosta´jući u
to vrijeme mnogo za razvojem Evrope.
Rođen 1912. godine, diplomira 1935,
1936. uposli se u Direkciji šuma u Zagrebu,
1939. postaje tajnikom Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. 1941. imenovan je
generalnim direktorom Šumskog veleobrtnog
d.d. Belišće. Komercijalno-tehničkim
rukovodiocem Drvne industrije Sisak
postaje 1946, a tehničkim direktorom Šumsko-
građevnog poduzeća u Petrinja postoje
1949. Samo godinu dana kasnije
(1950) dodijeljen je IZOLIT-u Zagreb za
tehnologa suradnika, a zatim 1952. dolazi
u tadašnji Institut za drvnoindustrijska
istraživanja u Zagrebu, gdje ostaje do
umirovljenja 1967.


Curriculum vitae ovog stručnjaka vrijedan
je pozornosti zbog višestranosti rada
u svim područjima šumske struke tog


predstavnika one generacije koja je zemlji
najviše dala onda kada joj je to
najviše trebalo.


Obreo se u šumarstvu, drvnoj kemijskoj
industriji, primarnoj mehaničkoj
preradi, finalnoj preradi i organizaciji
rada.


U šumarstvu radi već kao student
na geodetskim poslovima i uređivanju
šuma i park-šuma. U šumarskom graditeljstvu
izrađuje i razrađuje idejne projekte
šumarskih objekata, pruga, lugarnica
i drugih zgrada.


U kemijskoj preradi drva
radi na poslovima proizvodnje tanina —
rotacijskim uređajima za ekstrakciju tanina
i sitne praskaste sirovine; na plantažnom
uzgoju rujevine (Rhus tiphyna);
na ekstrakciji tanina metodom gustih sokova;
na bistrenju tanina metodom sulfitiranja
umjesto volovskom krvi; na izradi
sječkalice za usitnjavanje taninskog
drva bez mehaničkog pritiska; na projektiranju
tvornice ploča vlaknatica od
izluženog taninskog triješća. Radi na poslovima
hidrolize drva: izrađuje ekonomske
podloge za tvornicu etilnog alkohola
i kvasca iz drva, temeljenoj na kombiniranom
postupku izluživanja tanina u zatvornim
perkolatorima i hidrolizi preostalih
drvenih rezanaca. Radi na poslovima
suhe destilacije drva: na konstruiranju
rotacijskog bubnja za pougljivanje
izluženih taninskih rezanaca; na uvođenju
topolovine kao sirovine za suhu destilaciju
u zamjenu za bukovinu.


Radi na poslovima impregnacije drva:
na uvođenju kombinirane metode za impregniranje
pragova otpadnim proizvodima
suhe destilacije, punjenju jezgre fenolnim
saponatima i zaštitne košuljice
teškim destiliranim uljem.


U mehaničkoj preradi drva
radi na metodama kontrole kvalitete u
pilarstvu; na iskorištavanju piljevine za
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 132     <-- 132 -->        PDF

proizvodnju briketa; na iskorištavanju
jelovih otpadaka za proizvodnju panel-
srednjica; na konstruiranju novog tipa
sušionica s poprečnim ventilatorima; na
sušenju drva u organskim parama i tekućinama;
na izradi »Priručnika za brušenje
tračnih pila«; na izradi »Priručnika
za mehaničku preradu drva«.


Praktični radovi: izrada investicijskih
programa pilana (Garešnički
Brestovac, Slav. Brod, Mazin, Vrhovine,
Dugo Selo, Vinkovci i Podgraci); izrada
invest, programa tvornica parketa (Đurđenovac,
Novoselec, Slavonski Brod i
Dvor/Uni); izrada invest, programa tvornica
ploča (Đurđenovac, uz istraživanja
mogućnosti upotrebe izluženih taninskih
reznica za te ploče, Slav. Brod — ploče
letvičarke); izrada invest, programa rekonstrukcije
tvornice furnira (Slav. Brod,
Podgraci — ljuštionica furnira); izrada
investicijskog proograma za Tvornicu bačava
(Dvor na Uni); izrada invest, programa
rekonstrukcije tvornice drvne galanterije
(Slav. Požega, Prezid i Vrata);
izrada invest, programa tvornice pokućstva
(Novoselec, Bregana i Virovitica);
izrada invest, programa tvornice građevne
stolarije (»Drvorad« — Zagreb); izrada
invest, programa za izgradnju tvornice
briketa u Rijeci; izrada programa
izgradnje Srednje tehničke škole u Virovitici;
izrada invest, programa rekonstrukcije
Tvornice kalupa za obuću u Virovitici.


Izrada regulacija šireg tehnološkog
proizvodnog procesa (Đurđenovac, Novoselec,
Garešnički Brestovac i Vinkovci).
Održavanje tečajeva za brušenje pila
(Slav. Brod).


Radovi istraživačkog karaktera
: Svojedobno uvođenje u proizvodnju
i primjenu mozaik-parketa s angažiranjem
na izradi domaćih PVAc-ljepila
za postavljanje tog parketa; istraživački
radovi na tehnološkom proizvodnom procesu
i ekonomičnosti pilanske prerade
cjepanica i tanke oblovine; istraživački
rad na ekonomičnosti rada i tehnološkom
procesu pilanske prerade tračnim pilama;


334


istraživački rad na obradi, oštrenju i održavanju
pilnih traka jarmača i kružnih
pila, te gospodarenju alatom; istraživački
rad na mehanizaciji pilane traktorima
i dizalicama; istraživački rad na tehnološki
i ekonomski optimalnim parionicama
drva; istraživački rad na rekonstrukciji
sušionice za drvo V-49 te na sušenju
petrolatima.


Objavljeni radovi: Prvo domaće
postrojenje za briketiranje (Drvna
industrija 1957); Osvrt na knjigu Poljanica:
»Zaštitna tehnika u drvnoj industriji
« (Dl 1953); Kako možemo iskoristiti
pilanske otpatke četinjača (Dl 1953); Rad
i zadaci Drvarskog instituta u Milanu
(Dl 1955); Obrada širokih pilanskih traka
(Dl 1956); Nekoliko postavki u vezi mehanizacije
pilanske prerade drva (Dl 1960)
i Noževi kao alat za obradu (Dl 1963).


M. Gjajić bio je odličan poznavalac
tehnike i ekonomske strane cjelokupnog
šumarstva, kemijske i mehaničke prerade
drva, jednako primarno kao i finalne.
Znanjem njemačkog, talijanskog,
francuskog i engleskog jezika direktno
je pratio razvoj inozemnih tehničkih tekovina,
obrađivao ih za razinu potreba
i mogućnosti njihove primjene u nas. Raspolagao
je natprosječnim poznavanjem
znanosti srodnih i potrebnih šumarskoj
struci, te su ga često konzultirali u težim
problemima, a za potrebe raznih organa,
banaka i si. Zadatak bi uvijek rješavao
praktički, ali i sa što većom teoretskom
obradom, potpuno samostalno,
te je zbog toga stekao veliki ugled u zemlji
i u inozemstvu. Svestrano i politehnički
obrazovan, a s naglašenim smislom
za istraživačke pristupe svakom novom
problemu.
Iz ovih podataka jasno se vidi stručni
lik ing. Matije Gjajića, a vidi se i da
je bio savjestan i požrtvovan u radu, a
takav je bio i kao čovjek: savjestan, pošten
i čovjekoljubiv, uvijek spreman da
pomogne drugima, posebno kolegama u
struci. Bio je takav čovjek i stručnjak
da može poslužiti kao uzor novim naraštajima.
J. Tomašević, dipl. ing