DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 131     <-- 131 -->        PDF

IN MEMORIAM


MATIJA GJAIĆ, dipl. ing.
(1912—1989)


27. XI. 1989. preminuo je izvanredno
svestran šumarski stručnjak, dipl. inženjer,
predstavnik generacije predratnih,
ratnih i poratnih šumarskih stručnjaka,
koji su prethodnu uzgoj no-eksploatacijsku
struku nadogradili kemijskom i mehaničkom
djelatnošću, projektirajući, osnivajući
i uhodavajući drvoprerađivačku
industriju u zemlji, ne zaosta´jući u
to vrijeme mnogo za razvojem Evrope.
Rođen 1912. godine, diplomira 1935,
1936. uposli se u Direkciji šuma u Zagrebu,
1939. postaje tajnikom Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. 1941. imenovan je
generalnim direktorom Šumskog veleobrtnog
d.d. Belišće. Komercijalno-tehničkim
rukovodiocem Drvne industrije Sisak
postaje 1946, a tehničkim direktorom Šumsko-
građevnog poduzeća u Petrinja postoje
1949. Samo godinu dana kasnije
(1950) dodijeljen je IZOLIT-u Zagreb za
tehnologa suradnika, a zatim 1952. dolazi
u tadašnji Institut za drvnoindustrijska
istraživanja u Zagrebu, gdje ostaje do
umirovljenja 1967.


Curriculum vitae ovog stručnjaka vrijedan
je pozornosti zbog višestranosti rada
u svim područjima šumske struke tog


predstavnika one generacije koja je zemlji
najviše dala onda kada joj je to
najviše trebalo.


Obreo se u šumarstvu, drvnoj kemijskoj
industriji, primarnoj mehaničkoj
preradi, finalnoj preradi i organizaciji
rada.


U šumarstvu radi već kao student
na geodetskim poslovima i uređivanju
šuma i park-šuma. U šumarskom graditeljstvu
izrađuje i razrađuje idejne projekte
šumarskih objekata, pruga, lugarnica
i drugih zgrada.


U kemijskoj preradi drva
radi na poslovima proizvodnje tanina —
rotacijskim uređajima za ekstrakciju tanina
i sitne praskaste sirovine; na plantažnom
uzgoju rujevine (Rhus tiphyna);
na ekstrakciji tanina metodom gustih sokova;
na bistrenju tanina metodom sulfitiranja
umjesto volovskom krvi; na izradi
sječkalice za usitnjavanje taninskog
drva bez mehaničkog pritiska; na projektiranju
tvornice ploča vlaknatica od
izluženog taninskog triješća. Radi na poslovima
hidrolize drva: izrađuje ekonomske
podloge za tvornicu etilnog alkohola
i kvasca iz drva, temeljenoj na kombiniranom
postupku izluživanja tanina u zatvornim
perkolatorima i hidrolizi preostalih
drvenih rezanaca. Radi na poslovima
suhe destilacije drva: na konstruiranju
rotacijskog bubnja za pougljivanje
izluženih taninskih rezanaca; na uvođenju
topolovine kao sirovine za suhu destilaciju
u zamjenu za bukovinu.


Radi na poslovima impregnacije drva:
na uvođenju kombinirane metode za impregniranje
pragova otpadnim proizvodima
suhe destilacije, punjenju jezgre fenolnim
saponatima i zaštitne košuljice
teškim destiliranim uljem.


U mehaničkoj preradi drva
radi na metodama kontrole kvalitete u
pilarstvu; na iskorištavanju piljevine za