DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Ovdje su prezentiranu samo neke osnovne odrednice, iz ove stručne problematike,
a kompletan sadržaj naslovnog referata bit će objavljen u kojem od narednih
brojeva »Šumarskog lista«.


Sažetak uvodnog izlaganja: »Primjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda
visoke´ kvalitete«


Finalizacija tvrdih listača u zemlji znatno zaostaje za zapadnoevropskim zemljama.
Za unapređenje drvoprerađivačke industrije uz uvođenje tržišnih koncepcija
u sve faze poslovanja potrebno je provesti i tehnološko prestrukturiranje.


Novi proizvodni programi i struktura proizvoda kao i zthtjcvi kvaliteto određuju
složenost tehnološkog procesa, odnosno definiraju tehnologiju prerade.
Kvalitativna vrijednost gotovog proizvoda direktno ovisi o ugrađenim osnovnim i
pomoćnim materijalima. Međutim, na cijenu proizvoda direktno utječe racionalna
primjena osnovnih maierijala, dobivena optimizacijom utroška.


U svijetu smo poznati kao proizvođači masivnog namještaja i stolica, a u
Evropi kao najveći izvoznici piljene građe listača. Poznati smo i po visokim cijenama
a razložila tome su uglavnom, nizak stupanj iskorištenja trupaca i građe,
zastarjela tehnologija prerade i neadekvatna organizacija rada. Istraživanja su
potvrdila, da se primjenom suvremene tehnologije putem elektroničkog računala
količinsko iskorištenje građe može povećati do 12% u korist namjenskih elemenata.
Racionalizacija prerade i primjene posebno je važna za hrastovinu lužnjaka
koja se ubraja u prvoklasno tehničko drvo za izradu finalnih proizvoda.


Osnovni preduvjet za perspektivnu primjenu skupocjenih listača jest kvalitativna
razina proizvodnih programa koji će svojom akumulativnošću pokrivati
troškove materijala i obrade.


Predsjedavajući se zahvaljuje uvodničarima na izlaganju i otvara raspravu.


1. Dipl. inž. Oskar Piškorić, vrijedno je spomenuti, osim univerzalne formule
Levakovića na koju se poziva dr. Kovačić, i formulu prof. dr. Levakovića »da
stablo ima ograničenu visinu, ali ne i širinu«. Važno je znati, da je bivša Brodska
imovna općina SI. Brod omogućila mladom inženjeru Levakoviću da nastavi studiranje
na Visokoj školi za kulturu tla u Beču- gdje je i doktorirao. Vodila se je
posebna briga u to vrijeme o talentima — dobro je to konstatirali.
2. Dipl. inž. Mirko Aisclrašek, u ime ROŠa- »Slavonska šuma« sve pozdravlja
i između ostaloga ističe: stupanj korištenja drva u preradi je nizak, velika je potrošnja
energije po jedinici proizvoda; svaka proizvodnja (faza) mora biti visoko
produktivna i ekonomski opravdana; nužno je reformirati obrazovanje, kulturu,
način komuniciranja i dr.; riješiti pitanje vlasništva, viška radne snage kroz racionalniju
organizaciju proizvodnje i rada.
Predsjednik dipl. inž. A. Pavlović, zahvaljuje se svim sudinicima 95. Skupštine
s napomenom da će Predsjedništvo Saveza kao i naša Društva u svojem
radu koristiti dosadašnja iskustva u radu, mišljenja, sugestije i prijedloge koje
smo registrirali na ovoj Skupštini, za razradu zadataka i ostvarivanje ciljeva u
narednom razdoblju.


Dana 29. lipnja 1990. godine 28 sudionika 95. Skupštine obišlo je šumu gosp. j .
Ilijanska Jelas — više odjela, gdje su se upoznali s načinom gospodarenja u datim
uvjetima.


Zapisnik sastavio: Ovjerovitelji:
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. I. Nadan Sirotić, dipl. inž., v. r.


2. Pavle Vojt, dipl. inž., v. r.