DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Čitanje i rasprava o članku prof. dr. Sabadija i mr. Ankice Krznar o organi


zaciji šumarstva Hrvatske.


Inž. Dimitrov: Predavanje o šumskim požarima sa projekcijom.


Proslava 90. godišnjice rođenja inž. Podhorskog sa kulturno-zabavnim pro


gramom.


Dogovor za tradicionalnu proslavu: Ispraćaj stare godine na dan 27. 12. 1989. g.


Prof. dr. Prpić predavanje: »Umiranje šuma« i o ekološkoj katastrofi.


Ispraćaj stare 1989. godine sa izvedenim programom.


Predavanje o nekim rijetkim biljnim i životinjksim vrstama u svijetu.


Inž. A. Mudrovčić: O osnovnim načelima novog Zakona o šumama i organi


zaciji šumarstva.


Inž. S. Vanjković: Obrazlaganje tri prijedloga o organizaciji šumarstva (prof.


Sabadi, prof. Potočić i prof. Kraljić), obzirom na nove tržišne uvjete privređiva


nja, kao i obzirom na novi zakon o šumama. Diskusija po ovim pitanjima i drugo.


Stručna ekskurzija u Karlovac, kao gosti Drvno-industrijskog poduzeća i Obrazovnog
centra za šumarstvo.
Inž. Kraljević — Predavanje o ksilofitima importiranim drvom i o švicarskim
i francuskim Alpama sa projekcijama.
Inž. Puškar: Stanje i perspektiva Poslovne zajednice šumarstva i prerade drva
s problematikom.
Od ostalih Društava nismo primili izvještaje o radu u zatraženom obliku, pa
nismo u mogućnosti rekapitulirali njihov sadržaj rada.


Nakon odluke o održavanju 95. Skupštine Saveza, pristupilo se je pripremi
za izradu referata i odgovarajuće dokumentacije i drugim poslovima. Očekujemo
u raspravi određena mišljenja o radu Saveza : društava između dvije Skupštine,
sugestije i prijedloge za bogatiji i sadržajniji rad u narednom razdoblju u cilju
unapređenja šumarstva i prerade drva.


b) Izvještaj uedništva o 113. godištu Šumarskog lista podnosi prof. dr. Bra
nimir Prpić.


Šumarski list bio je tijekom 1989., kako po raznolikosti obrađenih disciplina
tako i po broju tiskanih stranica (671) izuzetno plodan. Sveukupno je objavljeno
38 članaka i to 13 izvornih znanstvenih, 13 sa znanstvenih skupova, 3 prethodna
priopćenja, 3 pregledna i 6 stručnih članaka.


Osim navedenih 38 članaka objavljena su 64 različita napisa iz područja aktualnosti,
osvrta, obljetnica, stručnih i znanstvenih skupova, vijesti iz inozemstva,
pregled knjiga i časopisa, vijesti iz Šumarskog društva Hrvatske i područnih šumarskih
društava, napisa in memoriam i dr.


Kako smo već naveli člancima je obuhvaćena većina šumarskih disciplina kao


— uzgajanje šuma, lovstvo, ekologija šuma, oplemenjivanje šumskog drveća, dendrogeografija,
organizacija rada, uređivanje šuma, iskorišćivanje šuma, zaštita
šuma, hortikultura, sociologija šumarstva i šumarska terminologija.
U izvještajnoj godini smatramo vrlo značajnim trobroj Šumarskog lista 6—8
u kojemu su prikazani referati s Međunarodnog simpozija o propadanju šuma koji
je održan u Zagrebu. Trobroj sadrži napise šestorice znanstvenika s više sveučilišta
u Saveznoj Republici Njemačkoj. Članci predstavljaju znanstveni doprinos
u rasvjetljavanju pojave propadanja šuma sa stajališta uređivanja šuma, ekologije
šuma, šumarske pedologije, zaštite šuma kao i mišljenje vodećeg svjetskog
tehnologa drveta o upotrebljivosti drva oštećenih stabala.


U predgovoru lista daje se izjava (statesmen!) spomenutih znanstvenika o stanju
šumskih sastojina u Gorskom kotaru koje su bile obuhvaćene simpozijskom
ekskurzijom. U izjavi se decidirano kaže da depozicija sumpora ima odlučujuću
ulogu u pojavi oštećenja stabala Gorskog kotara te se ukazuje na potrebu smanjenja
emisija sumpornog dioksida i drugih štetnih tvari.


U dvobroju 9—10 prikazana su izlaganja sa stručnog skupa koji je organiziran
radi izmjene Zakona o šumama. Napisi imaju polemičko značenje, a borba mišljenja
čini časopis zanimljivim.