DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 125     <-- 125 -->        PDF

— Društvo ITŠDI Zagreb, održalo je četiri sjednice Predsjedništva. Prema
programu rada i to uglavnom putem »Šumarskog četvrtka«, održano je više predavanja,
razgovora i stručnih ekskurzija. Nažalost, treba konstatirati da osim
Sekcije umirovljenika — veterana, rad po sekcijama nije zadovoljavao, izuzev
Šumskog gospodarstva Zagreb.
A) Predavanja — informacije — ekskurzije
Informacija o tvornici celuloze Ivangrad, o ustavnim amandmanima za šumarstvo
na Ustav SRH i prikaz šuma svijeta — inž. Drndelić.
Predavanje dipl. inž. Kušana o zdravstvenom stanju šuma Gorskog kotara sa
projekcijama.
Konstituirajuča sjednica Društva i rasprava o Zakonu o poduzećima u odnosu
na šumarstvo.
Predavanje dipl. inž. Ziania o Čarlsu Darvinu povodom 180-te godine rođenja


— Život i njegova djela.
Čitanje članka inž. Bedžula o organizaciji šumarstva i diskusija o tome.
Razgovor i diskusija o organizaciji šumarstva.
Predavanje M. Halambck: »O bolestima pitomog kestena i njegovu liječenju«.
Predavanje mr. Krznar Ankice o organizaciji i gospodarenju šumama na osnovu
novih šumsko-privrednih područja.
Razgovor sa prof. dr. Sabadijem: 0 organizaciji šumarstva u SRH kao pri


jedlogu.
Stručna ekskurzija u Novsku i Lipovljane — RO »Trokut«.
Predavanje prof. dr. Sabadija: Kroz Južnu Ameriku sa projekcijama i objaš


njenjima.
Šumarski fakultet — prof. dr. Meštrović: Prijedlog šumsko-privrednih područja
u SRH.
Inž. Slavko Horvatinović: O organizaciji šumarstva SRH i o šumsko-privred


nim područjima.
Prof. dr. Meštrović: O Plitvičkim jezerima — predavanje sa projekcijama.
Stručna ekskurzija u Šumariju Duga Resa — obilazak kultura.
Prof. dr. Potočić: Ekonomske zakonitosti u šumskoj proizvodnji, o organiza


ciji šumarstva u SRH (prosta i proširena reprodukcija i šumska taksa). Razgovor


o
stručnoj ekskurziji u Šumariju Duga Resa.
Diskusija o organizaciji šumarstva, šumskoj taksi, prostoj i proširenoj reprodukciji
šuma, na osnovu izlaganja prof. Potočića.
Inž. P. Ziani: Predavanje »Mandragora« — roman jedne biljke.
Dogovor o sudjelovanju u pripremi i organiziranju Godišnje skupštine Saveza


u
Delnicama.
Sudjelovanje u radu 94. Godišnje skupštine Saveza u Delnicama (14 članova
Društva). Diskusija i primjedbe na organizaciju i referate na Skupštini u Delnicama.
Rasprava: Kako sadržajno poboljšati rad šumarskog četvrta i drugo.
Čitanje članka iz štampe o ekološkoj situaciji i diskusija o tome.
Informacija o šumi »Repaš« i opasnosti radi izgradnje hidroelektrane na
Dravi.
Komemoracija N. Eiću iz Sarajeva. Informacija o proslavi 100. godišnjice
Botaničkog vrta.
Inž. S. Horvatinović: Informacija o novm zakonu o šumama i o organizaciji
šumarstva SRH.
20 članova prisustovalo proslavi 100. godišnjice Botaničkog vrta, a istog dana
na Šumarskom četvrtku razgovaralo se o toj proslavi i informaciji o sjemenskoj
banci u Austriji.
Razgovor o mirovinama i posjetama bolesnim kolegama i drugo.
Dogovor o programu proslave 90. godišnjice rođenja inž. Podhorskog.