DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 124     <-- 124 -->        PDF

— Društvo ITSDI Delnice, prihvaćaju predloženi dnevni red 95. Skupštine Saveza,
mjesto, vrijeme i temu savjetovanja. Prema programu rada društva održavali
su šumarske tribine posvećene šumarskoj problematici i nekim pitanjima
drvne industrije. Dvije teme bile su posvećene ekologiji: »Utjecaj klimatskih, biotičkih
i antropogenih činilaca na epidemijsko sušenje i propadanje šuma« i »Statistički
pokazatelji sušenja šuma u Gorskom kotaru«. Teme iz kompleksa drvne
industrije glasile su: »Iskorištenje drvne mase u primarnoj preradi drva vezano
uz propadanje šuma« i »Drvna industrija i šumarstva SAD-a«. Jedna tribina bila
je posvećena informatici u šumarstvu. Organizirana je stručna ekskurzija na
područje šumskog gospodarstva Tolmin — šumarija Idrija, u Austriji su posjetili
Grosglokner( najveći ledenjak u Evropi) i sajam šumarstva i drvne industrije u
Celovcu. Održana je tradicionalna šumarska zabava s bogatim programom i tombolom.
Primili su predstavnike DIT-a Maribor. Neposredno su sudjelovali u organizaciji
94. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske, održane u Delnicama.
— Društvo ITŠDI Koprivnica, nakon održane Godišnje skupštine i tradicio
nalne šumarske zabave, Izvršni odbor analizirao je i utvrđivao redosljed izvršavanja
zadataka iz programa rada. Uspostavljeni su kontakti s Srednje Slovačkim
okružnim gospodarstvom i s direktorom šumskog gospodarstva Kapošvar u
Mađarskoj. Realizirana je stručna ekskurzija u Mađarsku, gdje su prezentirani
načini gospodarenja, eksploatacije, uzgoja, lovstva, mehaničke prerade drva i način
školovanja njihovog stručnog kadra. Razmjenu mišljenja o aktualnim problemima
struke obavljaju sa susjednim društvima i s drugim organima — organizacijama
u zemlji. Posebno su bili organizirani skupovi — sastanci u vezi izgradnje
HE Đurđevac, gdje su naglašena pitanja opstanka šume Repaš. Predloženo je
da se derivacijski kanal pomakne u korito rijeke Drave, ispred ili iza šume Repaš,
kako bi se ublažile štete na okoliš. Ovaj prijedlog podržale su određene organizacije
— sela.
— Duštvro 1TŠD1 Slav. Brod, redovno se svake godine održavaju tradicionalne
šumarske zabave i ove godine 34. po redu uspješno je organizirana. Od
ukupno 162 člana društva, iz organizacija prerade drva više je od polovice 107,
a iz organizacije šumarstva 55 članova. Izvršni organ — Predsjedništvo društva
održalo je 6 sjednica. Održana su dva predavanja o aktualnim pitanjima struke
— šumarstva i prerade drva. Organizirano je dva izleta s članovima obitelji. Održana
je redovna Godišnja skupština Društva i više sastanaka u toku pripreme
za održavanje 95. Skupštine Saveza ITŠDI Hrvatske, koja se održava u Slav.
Brodu.
— Društvo ITŠDI Slav. Požega, na Godišnjoj skupštini usvojen je Plan rada,
koji se sastoji od: organiziranja ekskurzije po Sloveniji, organiziranja šumske
zabave; stručnih predavanja; međusobni posjeti stručnjaka šumarstva i drvne industrije
i stručna suradnja sa susjednim DlT-ovima. U proteklom razdoblju sudjelovali
su u radu: savjetovanja u vezi izgradnje Vodne stepenice na rijeci
Dravi; 94. Skupštine Saveza u Demicama i dr. Održana je tradicionalna šumarska
zabava. Kritički su analizirani posebno problemi školovanja i osposobljavanja
stručnih kadrova za izvršenje redovnih zadataka u konkretnim uvjetima.
— Društvo ITŠDI Vinkovci, održalo je 4. sjednice izvršnog organa i više radnih
dogovora o organiziranju i izvršenju programom određenih zadataka. Delegacija
društva sudjelovala je u radu 94. skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske u
Delnicama. Članovi (45) DlT-a posjetiii su Krnov (ĆSSR), gdje su se upoznali s
problematikom šumarstva i drvne industrije Moravske i razmijenili stručna iskustva.
Održano je stručno predavanje na temu: »O drvnoj industriji SAD« i
»Staništa i šume spać\e u svijenu iiiuroioskni prilika«. Održana je jubilarna 30.
tradicionalna zabava.
— Društvo ITŠDI Virovitica, radi na standardni način, interes za rad i članstvo
jos uvijek je veliko, pa i iz drugih struka. Članovi društva redovno se uključuju
u sve akcije za očuvanje ekoloških standarda. U zajednici s Ekološkim društvom
organiziraju se predavanja — vrlo uspješno predavanje održao je dr. Hara-
pin o ekologiji i kulturi življenja suvremenog čovjeka. 1 dalje se njeguju veze
s društvima iz Mađarske, Cenosiovacke i Poljske. Održana je šumarska zabava,
a interes je bio iznad očekivanja. Organizirano su putovali u Italiju do Rima,
gdje su upoznali vrhunske vrijednosti svjetske kulture. U toku su aktivnosti za
sudjelovanje u uređivanju rekreacijskog centra u Virovitici.
326