DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Na 11. sjednici Predsjedništva Saveza DITŠDIH, održanoj 31. siječnja 1990.
godine razmatrano je i usvojeno između ostaloga:


— Kao polazne osnove za raspravu u Predsjedništvu Saveza prihvaćene su
načelne primjedbe na Prijedlog zakona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o šumama, naglašene na sastancima 24. i 29. 01. 1990. g. u organizaciji
Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske i Poslovne zajednice
»Exportdrvo« Zagreb.
— Prihvaćaju se Amandmani na osnovna načela na Prijedlog za donošenje
Zakona (na naprijed navedenim sastancima) s tim cia se dostave na adrese: Predsjednika
Sabora SR Hrvatske, predsjednika svih vijeća Sabora, predsjednika Izvršnog
vijeća Sabora i predsjednika Komiteta za poljoprivredu i šumarstvo SR
Hrvatske.
— Podržavaju se stavovi koji polaze od prijedloga Šumarskog fakulteta Zagreb
o utvrđivanju veličine šumsko gospodarskih područja (osnivanje većih se
podrazumijeva).
— Predloženi sadržaji iz Nacrta ugovora za adaptaciju tavanskog i podrumskog
prostora u Šumarskom domu.
— Odluka o nabavci računskog stroja.
Na 12. sjednici Predsjedništva Saveza DITŠDI Hvatske, održanoj 14. ožujka
1990. godine razmatrano je i usvojeno između ostalog:


— Izvještaj o poslovanju za 1989. godinu,
— Prijedlog Zaključnog računa za 1989. godinu,
— Izvještaj Odbora samoupravne kontrole,
— Prijedlog Programa rada za 1990. godinu,
— Prijedlog Financijskog plana za 1990. godinu,
— Prijedlog za pripremu 95. Skupštine: mjesto održavanja — Slavonski Brod,
vrijeme održavanja — lipanj 1990. godine, dnevni red — Savjetovanje na temu:
Suvremenije metode gospodarenja prirodnim šumama hrasta lužnjaka i neposredno
uključivanje naših društava za pripremu Skupštine.
Usvojeni su stavovi i zaključci u vezi mogućih posljedica gradnje vodne stepenice
»Osijek« na postojeće objekte, šume i dr. i daljnji privredni razvoj ovoga
dijela Hrvatske (Slavonije i Baranje). Također je zaključeno da se o ovome stavu
Predsjedništva Saveza obavijeste sve organizacije — institucije navedene u dopisu
Privredne komore Osijek od 19. veljače 1990. godine i da se na ovu temu
organizira savjetovanje.


Na 13. sjednici Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske, održanoj 29. svibnja
1990. godine u Slav. Brodu, razmatrano je i usvojeno između ostaloga:


— Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—ožujak 1990. godine s mišljenjem
da su ostvareni rezueltati zadovoljavajući i da se mogu očekivati pozitivna
kretanja u narednom razdoblju ove godine. Prihvaćeno je posebno obrazloženje


o uvjetima i mogućnostima isplate osobnih dohodaka u stručnoj službi i suglasnst
Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje Hrvatske.
— Definitivno je utvrđen prijedlog dnevnog reda za 95. Skupštinu Saveza
DITŠDI Hrvatske i datum održavanja 28. i 29. lipnja 1990. godine u Slav. Brodu.
Konstatirano je da se pripreme obavljaju prema dogovoru i da treba očekivati
pravovremeno izvršenje svih zadataka za uspješno održavanje 95. Skupštine Saveza.
Informacija o nekim pitanjima vezanim za korištenje poslovnog prostora od
strane naših korisnika (Tehnički centar za drvo, Exportdrvo i dr.). Zaključeno
je da se postavljena pitanja rješavaju u skladu odredbi ugovora i realnih odstupanja,
na bazi odgovarajuće dokumentacije TCD-a kojom se dokazuju eventualna
opravdanost. Sudski postupak o iseljenju Tehnološkog fakulteta i plaćanju zakupnine
još uvijek nije okončan iako se poduzimaju potrebne mjere od strane našeg
odvjetnika.


Na osnovu dostavljenih izvještaja o radu društava ukratko ćemo naznačiti
neke važnije sadržaje o njihovom radu: