DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Uz objavljivanje znanstvenih, stručnih i drugih članaka — napisa u Šumarskom
listu, redovno se objavljuju zapisnici sa sjednici organa Saveza i druge
obavijesti — zanimljivosti iz struke.


Na devetoj sjednici Predsjedništva, koja je održana 24. listopada 1989. godine
u Zagrebu između ostaloga vodila se je rasprava o: poslovanju za razdoblje
siječanj—rujan 1989. godine; pripremi za obilježavanje 150 godina od osnivanja
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva; Pravilniku o zaštiti na radu i zaštiti od
požara i tekućim pitanjima.


Nakon rasprave o ostvarenom prihodu i rashodu i drugim pokazateljima i
prijedlozima, usvojeno je:


1. Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—rujan 1989. godine; Prijedlog
rebalansa financijskog plana za 1989. godinu s tim da se iznosi u stavkama Osobni
rashodi usklade s primjenom zakona o ograničenju osobnih dohodaka (zaposlenih
u Stručnoj službi) za tekuće razdoblje.
2. Visinu zakupnine za poslovni prostor u Šumarskom domu treba utvrđivati
u zavisnom odnosu o kretanju inflacije, troškova života i cijena koje se formi
ju za određene zone u gradu Zagrebu.
3. Zbog osjetnog povećanja (neplaniranih) troškova za tiskanje Šumarskog
lista povećava se godišnja pretplata za 1989. g. u iznosu 51,00 dinara za organizacije
— poduzeća.
4. Cijene tiskanica, knjiga, dvorana i dr. utvrđivati zavisno od inflacije i kalkulativnih
elemenata.
Prihvaćen je prijedlog dipl. inž. Oskara Piškorića da se počne s predpripremama
za obilježavanje 150-godišnjice udruživanja šumara Hrvatske u posebnu
stručnu organizaciju i 120-godišnjice neprekidnog društveno-stručnog djelovanja
i 120-godišnjice neprekidnog izlaženja Šumarskog lista.


Sve ove godišnjice spadaju u 1996. godini i ako želimo uspješno i kvalitetno
organizirati obilježavanje i proslavu, onda je nužno u konkretnijim oblicima —
sadržajima definirati ciljeve i nosioce određenih poslova i zadataka.


Usvojen je Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara. Također je usvojen
prijedlog da Savez DITŠDIH bude izdavač knjige brošure »Moj solarni uređaj«
od mr. Jurja Medvedovića (što je uredno i uspješno obavljeno).


Na 10. sjednici Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održanoj 27. prosinca 1989. godine u Zagrebu
razmatrano je i usvojeno između ostalog:


— Obrazloženje i predloženi planski pokazatelji (nacrt) Financijskog plana za
1990. godinu.
— Pristupanje ugovaranju s Institutom za razvoj i međunarodne odnose
(IRMO) o adaptaciji (uređenju) tavanskog prostora (dijela) za poslovne (uredske)
potrebe.
— Također pristupanje ugovaranju sa Kaučič Francom zastupnikom »Art kluba
« o adaptaciji neuređenog podrumskog prostora do Trga Mažuranića.
— Adaptaciji (uređenju) naprijed navedenih prostora u Šumarskom domu
može se pristupiti na bazi uredno izrađene projektne dokumentacije, odobrenja
nadležnih organa i suglasnosti Predsjedništva Saveza DITŠDIH. Aneksima ugovora
utvrđivati će se visina zakupnina zavisno od uloženih financijskih sredstava
za saniranje — adaptaciju dijela prostora u zgradi i kretanja visina zakupnina u
gradu Zagrebu za određene zone. Adaptacije se moraju izvesti u skladu dugoročnijic
iljeva za koje će se koristiti prostor u Šumarskom domu.
— Zadužuju se glavni i tehnički urednik Šumarskog lista da ispitaju opravdanost
inicijative o utvrđivanju potencijalnih suizdavača Šumarskog lista i drugih
publikacija.
— Odluka o akontaciji za pretplatu na Šumarski list za 1990. godinu
— zaposleni članovi 100,00 dinara
— studenti, đaci, umirovljenici 50,00 dinara
— organizacije — institucije 600,00 dinara
— za inozemstvo 80 US/\ dolara
324