DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Predlažem da se rad Skupštine održava kontinuirano i to, prvi dio društveni
sa pauzom, poslije koje nastavljamo sa radom drugog dijela Skupštine a to je
savjetovanje po navedenoj temi.


Za ovu Skupštinu predlažem radno predsjedništvo i to:


1. Dr. Đuru Kovačića
2. Dipl. ing. Adama Pavlovića,
3. Dipl. ing. Miroslava Mikića.
Za zapisničare predlažem dipl. ing. Ivana Maričevića, a za ovjerovitelje zapisnika
dipl. ing. Pavla Vojta i dipl. ing. Nadana Sirotica.
Molim izabrane članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta.


Prije prelaska na dnevni red, podsjetimo se da je naše redove u proteklom
razdoblju napustio određeni broj naših koleka inženjera i tehničara, koji su dio
sebe ugradili za unapređenje naše struke. Minutom šutnje, odajmo im dužnu
poštu — Neka im je vječna slava i hvala!


Prije prelaska na drugu točku dnevnog reda predsjednik je dao kratku informaciju
o radu i boravku u Slav. Brodu.


Dipl. inž. Stjepan Badro v direktor Dl »Slavonije« SI. Brod pozdravio je
sve prisutne i zaželio ugodan boravak i uspješan rad Skupštine. S nekoliko rečenica
predstavio je svoje poduzeće (koje će krajem ove godine slaviti 100 godina
trajanja) i poduzeće »Oriolik« iako puno mlađe, ali svima dobro poznato.


Ad. 2.


a) Izvještaj o radu Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske za razdoblje između 94. i 95. redovne godišnje Skupštine,
podnosi Ivan Maričević, dipl. inž.


Od 94. Skupštine Saveza do danas održano je 5 redovnih sjednica Predsjedništva
i više sastanaka zbog priprema sjednica na kojima su sudjelovali predsjednik,
potpredsjednik, tajnik i nosioci pojedinih zadataka.


Sadržaji rada u proteklom razdoblju naznačeni su u Zapisnicima sjednici Predsjedništva
i Skupštine Saveza i u izvještajima pojedinih društava. Zapisnici se
u skraćenim oblicima objavljuju u šumarskim listovima. Na osnovu navedenih
zapisnika i izvještaja o radu područnih društava, te podataka iz ostale dokumentacije
i drugih izvora može se konstatirati da se dio poslova i zadataka iz Programa
rada uspješno ostvaruje. Uz značajan broj suradnika — članova i drugih,
poslovi koji imaju trajan karakter kao što su tiskanje Šumarskog lista, održa
vanje Šumarskog doma i posebna ulaganja za svrsishodnije korišćenje poslovnog
prostora (podruma i tavana) obavljaju se kvalitetno i na taj način stvaraju se
preduvjeti za organiziranje zajedničkih aktivnosti u cilju primjene šumarske znanosti
i stručnih spoznaja u narednom razdoblju.


Ne smijemo izostaviti ni u ovom izvještaju da i dalje ostaju aktualna pitanja:
Kako osigurati što redovniju i učestaliju suradnju između izvršnih organa
Saveza i Društava pa i drugih organizacija i institucija čije je sudjelovanje važno
za primjenu suvremenijih znanstveno-strućnih spoznaja (u šumarstvu i preradi
drva).


Kratki pregled važnijih aktivnosti u proteklom razdoblju:


— Na 94. Skupštini Saveza D1TŠDI Hrvatske koja je održana 26. lipnja 1989.
godine u Delnicama, usvojeni su Izvještaji o radu za proteklo razdoblje (Izvještaj
potpredsjednika Saveza, glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista, o poslovanju
— Završnom računu za 1988. godinu, i Odboru samoupravne kontrole),
te predloženi Program rada za 1989. g. i Financijski plan za 1989. godinu.
U drugom dijelu rada Skupštine održano je Savjetovanje na temu: »Problematika
razvoja primarne prerade drva« — referat je podnio dr. Tomislav PRKA,
a referat na temu: »Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj« podnio
je dr. Đuro Kovačić. Nakon uvodnih izlaganja, više sudionika sudjelovalo je
u raspravi, naglašavajući vrijredne informacije — prijedloge, koji su obradili naši
istaknuti znanstvenici — stručnjaci praktičari, o međuzavisnom razvoju šumarstva
i prerade drva.