DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 120     <-- 120 -->        PDF

ZAPISNIK


95. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, održane 28. lipnja 1990. godine u Slav. Brodu.
Prisutni: Delegati Društava iz Delnica, Karlovca, Koprivnice, Našica, Nove
Gradiške, Osijeka, Senja, Siska, Slav. Broda, Slav. Požege, Vinkovaca i Zagreba te
članovi iz naših organizacija, institucija i gosti — ukupno 78 sudionika.


DNEVNI RED


I. dio
1.
Otvaranje 95. Skupštine Saveza i izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i
dva ovjerovitelja zapisnika — predsjednik Adam P a v 1 o v i ć, dipl. inž.
2.
Izvještaji o radu za razdoblje između 94. i 95. Skupštine Saveza:
a) Izvještaj potpredsjednika — dr. Đuro K o v a č i č.
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr. Branimir
Prpić.
c) Izvještaj o poslovanju — Završni račun 1989. g. — tajnik, dipl. inž. Ivan
Maričević.
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — predsjednik dipl. inž. Slavko
Š a r č e v i ć.


3.
Program rada za 1990. g.
4.
Financijski plan za 1990. g.
5.
Rasprava i usvajanje Izvještaja, Programa rada i Financijskog plan za 1990.
godinu.
II. dio
6.
Savjetovanje na temu: »Suvremenije metode gospodarenja prirodnim šumama
hrasta lužnjaka«.
7.
Zaključna razmatranja.
Ad. 1.


Kolegice i kolege, dame i gospodo!
Otvaram devedesetpetu redovnu godišnju skupštinu Saveza DITŠDI Hrvatske.
Pozdravljam sve delegate i ostale sudionike a. posebno naše goste:


1.
Dipl. ing. Slavka Horvatinovića , pomoć, predsjed. Republičkog komiteta
za poljoprivredu i šumarstvo,
2.
Gosp. Zdravka Sočkovića , potpredsjednika SO Slavonski Brod,
3.
Prof. dr. Paulu D u r b e š i ć, pred. Hrvatskog ekološkog društva Zagreb,
4.
Prof. dr. Zdenka Pavlina , dekana Šum. fakulteta Zagreb,
5.
Dipl. ing. Antuna Klasu , predsjednika Privredne komore Osijek,
6.
Ddipl. ing. Antu Mudrovčića , tajnika SIZ šumarstva Hrvatske,
7.
Dipl. ing. Ivu Puškara , direktora Poslovne zajednice »Exportdrvo« Zagreb.
Ovo je redovna Skupština našega Saveza, koju smo prema Statutu obavezni
održavati svake godine.


Predsjedništvo Saveza na sjednici od 14. ožujka 1990. godine, zaključilo je da
se počne s pripremama za održavanje devedesetpete Skupštine. Stav Predsjedništva
je bio da se za ovu Skupštinu pored obaveznog društvenog dijela pripremi
savjetovanje na temu: »Suvremenije metode gospodarenja prirodnim šumama
hrasta lužnjaka« — referat dr. Đuro Kovačić , a koreferat pod nazivom »Pri,
mjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvalitete« prof, dr, Stjepan
T k a 1 e c.


Predloženi dnevni red za ovu Skupštinu razmatran je i usvojen na proširenoj
sjednici Predsjedništva Saveza dana 29. svibnja u Slav. Brodu, na kojoj su
prisustvovali i predstavnici Društava. Ovaj dnevni red ste primili sa pozivom za
Skupštinu.


322