DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Ad. 3.


Adam Pavlov i ć, ukratko je rekapitulirao što je do sada dogovoreno i učinjeno
u pripremi za održavanje 95. Skupštine Saveza i predlaže da se prihvati:


— Predloženi dnevni red
— Mjesto održavanja — Slav. Brod
— Vrijeme održavanja 28. i 29. lipanj 1950. g.
Ivan Maric e vie, obavijestio je prisutne da su Izvještaje o radu dostavila
Društva: Delnice, Vinkovci, Virovitica, Koprivnica, Slav. Požega i Zagreb, očekuje
se da će i druga to učiniti. Izvještaji o radu Predsjedništva Saveza i glavnog
urednika Šumarskog lista su u pripremi.
Đuro Kovačić , podijelio je grafičke prikaze koji ilustriraju rezultate gospodarenja
s hrastom lužnjakom u gosp. jedinici Ilijanska Jelas i ukratko je govorio
o sadržaju referata koji priprema za izlaganje na 95. Skupštini.
Nakon rasprave o pojedinim pitanjima i prijedlozima, zaključeno je da se
zadaci u dosadašnjem radu na pripremama dobro obavljaju i da treba očekivati
pravovremeno izvršenje svih zadataka za uspješno održavanje naše redovne 95.
Skupštine u SI. Brodu.


Ad. 4.


Ivan Maric e vic, upoznao je Predsjedništvo s Informacijom o prenamjeni
dijela poslovnog prostora i nekim poslovnim aktivnostima Tehničkog centra za
drvo i o nekim drugim pitanjima u vezi Šumarskog doma.


a) TCD — Zagreb svojim dopisom od 22. 05. 1990. g obavijestio je Savez, da
je u tri prostorije (80 m-) smjestio pet inženjera stambene zadruge »Pantovčak«
na bazi internog međusobnog ugovora o razvoju određenih poslova: razvoj, istraživanje,
atestiranje i inženjering montažnih drvenih kuća s namještajem; razvoj
softvera i uvođenje elektroničkog upravljanja u Dl; opremanje objekata, projektiranje
itd. i inženjering u drvnoj industriji, gdje bi se »Pantovčak« pojavio kao
ulagač sa stranim partnerima.


b) Tehnološki fakultet ne plaća fakture koje se redovno ispostavljaju za korištenje
— zakupninu poslovnog prostora. Naš odvjetnik redovno podnosi tužbu
zbog neplaćanja računa.


Obavješteni smo od naše odvjetnice da će rasprava biti zakazana najkasnije
za mjesec lipanj 1990. godine.


c) Izrada dokumentacije za adaptaciju tavanskog i podrumskog prostora u
završnoj je fazi i treba očekivati realizaciju prema ugovorima u toku ove godine.


U toku rasprave sagledani su problemi u vezi korištenja poslovnog prostora,
održavanja i adaptacije u Šumarskom domu i usvojeni su prijedlozi:


Ad. 4a.


1. Zatražiti odgovarajuću dokumentaciju od TCD a, kojom se dokazuje da
stambena zadruga — »Pantovčak« unapređuje i njihov razvoj.
2. Konstatirano je da zakupac (TCD) ne može ni privremeno iznajmiti dio
poslovnog prostora drugoj organizaciji.
3. Samo Savez D1TŠDIH (vlasnik) može ugovoriti s drugim subjektima — organizacijama
o uvjetima korištenja poslovnog prostora u zgradi Šumarskog doma.
4. Sklapanje ugovora s »Pantovčakom« o privremenom korištenju 80 m- poslovnog
prostora može eventualno uslijediti nakon ocjene dostavljene dokumentacije
zatražene pod stavkom 1.
Ad. 4b. i Ad. 4c. primljene su na znanje obavijesti.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. Adam Pavlović, dipl. inž.