DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 118     <-- 118 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


13. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske (u proširenom sastavu), održane 29. svibnja 1990. godine
u Slavonskom Brodu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačie, dr. Nikola Komlenović,
Edo Kaiajdžić, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., mr, Božidar Pleše, Valerija
Vukelić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Joco Maletić, dipl. inž., Ivo Vuković,
dipl. inž., Ivan Dukić, dipl. inž., Ivan Maričcvić, dipl. inž. i Vlatka Anionic.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Predsjedništva.
2.
Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—ožujak 1990. g. — rasprava
i usvajanje odluka.
3.
Pripreme za održavanje 95. Skupštine Saveza DITSDI Hrvatske:
a) Usvajanje prijedloga za dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja,
b) Kratki osvrti na rad organa Saveza i Društava u proteklom razdoblju,
c) Dogovor o pripremi za izradu referata na temu: »Suvremeniji pristup
gospodarenju šumama hrasta lužnjaka.
d) Organizacijska i druga pitanja.


4.
Tekuća pitanja.
Predsjednik dipl. inž. Adam Pavlovi ć pozdravlja sve prisutne i kao domaćin
predlaže program rada i boravka u SI. Brodu. Nakon toga usvojen je dnevni
red Predsjedništva.


Ad. 1.


Zapisnik 12. sjednice usvojen je bez posebnih primjedbi.


Ad. 2.


Odgovarajuća obrazloženju za ovu točku dnevnog reda dali su Vlatka Anton
i ć i Ivan M a r ič e v i ć.


U raspravi su sudjelovali članovi Predsjedništva, naglašavajući obvezu Stručne
službe da redovno prati kretanja u ostvarivanju prihoda i rashoda po stavkama,
s obzirom na sve neposredniji utjecaj tržišta na rezultate poslovanja.


Prihvaćena je ocjena da su rezultati poslovanja ostvareni u razdoblju siječanj—
ožujak 1990. godine dobri i da se mogu očekivati pozitivna kretanja i u
narednim razdobljima ove godine.


Usvojeno je posebno obrazloženje o uvjetima i mogućnostima isplate osobnih
dohodaka zaposlenih u Stručnj službi Saveza za prvo plugodište 1990. godine. Donijeta
je dluka da se vrijednost boda može povećati za 20*Vo (po odiuci Sabora —
SDK), i suglasnosti Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje SRH.


Pregledi po stavkama prinuda i rashoda i drugi pokazatelji za ovu točku dnevnog
reda dati su u dokumentaciji:


Izvršenju financ. plana u vremenu od 1. i. do 31. 3. 1990; Financijskom planu
za 1990. g. i Dužnici za 1990. g. per. 31. 3. 1990.


320
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Ad. 3.


Adam Pavlov i ć, ukratko je rekapitulirao što je do sada dogovoreno i učinjeno
u pripremi za održavanje 95. Skupštine Saveza i predlaže da se prihvati:


— Predloženi dnevni red
— Mjesto održavanja — Slav. Brod
— Vrijeme održavanja 28. i 29. lipanj 1950. g.
Ivan Maric e vie, obavijestio je prisutne da su Izvještaje o radu dostavila
Društva: Delnice, Vinkovci, Virovitica, Koprivnica, Slav. Požega i Zagreb, očekuje
se da će i druga to učiniti. Izvještaji o radu Predsjedništva Saveza i glavnog
urednika Šumarskog lista su u pripremi.
Đuro Kovačić , podijelio je grafičke prikaze koji ilustriraju rezultate gospodarenja
s hrastom lužnjakom u gosp. jedinici Ilijanska Jelas i ukratko je govorio
o sadržaju referata koji priprema za izlaganje na 95. Skupštini.
Nakon rasprave o pojedinim pitanjima i prijedlozima, zaključeno je da se
zadaci u dosadašnjem radu na pripremama dobro obavljaju i da treba očekivati
pravovremeno izvršenje svih zadataka za uspješno održavanje naše redovne 95.
Skupštine u SI. Brodu.


Ad. 4.


Ivan Maric e vic, upoznao je Predsjedništvo s Informacijom o prenamjeni
dijela poslovnog prostora i nekim poslovnim aktivnostima Tehničkog centra za
drvo i o nekim drugim pitanjima u vezi Šumarskog doma.


a) TCD — Zagreb svojim dopisom od 22. 05. 1990. g obavijestio je Savez, da
je u tri prostorije (80 m-) smjestio pet inženjera stambene zadruge »Pantovčak«
na bazi internog međusobnog ugovora o razvoju određenih poslova: razvoj, istraživanje,
atestiranje i inženjering montažnih drvenih kuća s namještajem; razvoj
softvera i uvođenje elektroničkog upravljanja u Dl; opremanje objekata, projektiranje
itd. i inženjering u drvnoj industriji, gdje bi se »Pantovčak« pojavio kao
ulagač sa stranim partnerima.


b) Tehnološki fakultet ne plaća fakture koje se redovno ispostavljaju za korištenje
— zakupninu poslovnog prostora. Naš odvjetnik redovno podnosi tužbu
zbog neplaćanja računa.


Obavješteni smo od naše odvjetnice da će rasprava biti zakazana najkasnije
za mjesec lipanj 1990. godine.


c) Izrada dokumentacije za adaptaciju tavanskog i podrumskog prostora u
završnoj je fazi i treba očekivati realizaciju prema ugovorima u toku ove godine.


U toku rasprave sagledani su problemi u vezi korištenja poslovnog prostora,
održavanja i adaptacije u Šumarskom domu i usvojeni su prijedlozi:


Ad. 4a.


1. Zatražiti odgovarajuću dokumentaciju od TCD a, kojom se dokazuje da
stambena zadruga — »Pantovčak« unapređuje i njihov razvoj.
2. Konstatirano je da zakupac (TCD) ne može ni privremeno iznajmiti dio
poslovnog prostora drugoj organizaciji.
3. Samo Savez D1TŠDIH (vlasnik) može ugovoriti s drugim subjektima — organizacijama
o uvjetima korištenja poslovnog prostora u zgradi Šumarskog doma.
4. Sklapanje ugovora s »Pantovčakom« o privremenom korištenju 80 m- poslovnog
prostora može eventualno uslijediti nakon ocjene dostavljene dokumentacije
zatražene pod stavkom 1.
Ad. 4b. i Ad. 4c. primljene su na znanje obavijesti.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. Adam Pavlović, dipl. inž.