DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 118     <-- 118 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


13. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske (u proširenom sastavu), održane 29. svibnja 1990. godine
u Slavonskom Brodu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačie, dr. Nikola Komlenović,
Edo Kaiajdžić, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., mr, Božidar Pleše, Valerija
Vukelić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Joco Maletić, dipl. inž., Ivo Vuković,
dipl. inž., Ivan Dukić, dipl. inž., Ivan Maričcvić, dipl. inž. i Vlatka Anionic.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Predsjedništva.
2.
Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj—ožujak 1990. g. — rasprava
i usvajanje odluka.
3.
Pripreme za održavanje 95. Skupštine Saveza DITSDI Hrvatske:
a) Usvajanje prijedloga za dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja,
b) Kratki osvrti na rad organa Saveza i Društava u proteklom razdoblju,
c) Dogovor o pripremi za izradu referata na temu: »Suvremeniji pristup
gospodarenju šumama hrasta lužnjaka.
d) Organizacijska i druga pitanja.


4.
Tekuća pitanja.
Predsjednik dipl. inž. Adam Pavlovi ć pozdravlja sve prisutne i kao domaćin
predlaže program rada i boravka u SI. Brodu. Nakon toga usvojen je dnevni
red Predsjedništva.


Ad. 1.


Zapisnik 12. sjednice usvojen je bez posebnih primjedbi.


Ad. 2.


Odgovarajuća obrazloženju za ovu točku dnevnog reda dali su Vlatka Anton
i ć i Ivan M a r ič e v i ć.


U raspravi su sudjelovali članovi Predsjedništva, naglašavajući obvezu Stručne
službe da redovno prati kretanja u ostvarivanju prihoda i rashoda po stavkama,
s obzirom na sve neposredniji utjecaj tržišta na rezultate poslovanja.


Prihvaćena je ocjena da su rezultati poslovanja ostvareni u razdoblju siječanj—
ožujak 1990. godine dobri i da se mogu očekivati pozitivna kretanja i u
narednim razdobljima ove godine.


Usvojeno je posebno obrazloženje o uvjetima i mogućnostima isplate osobnih
dohodaka zaposlenih u Stručnj službi Saveza za prvo plugodište 1990. godine. Donijeta
je dluka da se vrijednost boda može povećati za 20*Vo (po odiuci Sabora —
SDK), i suglasnosti Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje SRH.


Pregledi po stavkama prinuda i rashoda i drugi pokazatelji za ovu točku dnevnog
reda dati su u dokumentaciji:


Izvršenju financ. plana u vremenu od 1. i. do 31. 3. 1990; Financijskom planu
za 1990. g. i Dužnici za 1990. g. per. 31. 3. 1990.


320