DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Pogovor
Literatura
Pregledana arhivska građa i objavljeni izvori
slika, karata i tablica
Bilješka o piscu
Prilozi — pregled listača i četinjača Hrvatskoga
zagorja


Prema autoru ... u svom tristoljetnom
razvoju, od XVII. do XX. stoljeća, perivoji
uz dvorce Hrvatskoga zagorja razvijali
su se u kontekstu srednjoevropske
vrtne umjetnosti — od ranobaroknog vrta
XVII. st., preko baroknog vrta XVIII.
st., pa engleskog i romantičarskog perivoja
do historički oblikovanih vrtnih prostora.
Prema oblikovanju i prostornoj organizaciji
svi ti perivoji su: pejzažno oblikovani,
geometrijski oblikovani, pejzaž-


NEKE TEME IZ ŠUMARSTVA
U TRI INOZEMNE
PUBLIKACIJE


Časopisi, iz kojih se prikazuju neki
članci, neki su datumirani s 1988. godinom,
ali su Savezu DITHŠDIH stigli u 1989.
godini.


1. Zbornik VEDECKE PRACE (Znanstveni
radovi), kojeg izdaje Institut za
istraživanja u šumarstvu u Zvolenu, u 38.
svesci, datumiranoj s 1988. godinom, sadrži
21 znanstveni rad Instituta. Od ovih
izdavajamo radove Ivana W o 1 f a: Rentabilnost
proizvodnje pojedinih šumskih
vrsta, Dagmara Švanterova: Analiza
izabranih problema između šumarstva i
drvne industrije i Ondrije Čizmar a —
Jana H a 1 a t h a: Sigurni gubici pri iskorišćavanju
dozrelih sastojina.
I. Wolf rentabilnost pojedinih vrsta
analizirao je prema stanju u 1984. godini.
Najvrednije vrste bile su ariš, javor,
jasen, smreka i bor, prosječnu vrijednost
imala je bukva, lipa i hrast a najmanju
grab, breza, cer, joha, te topola — jasika
— vrba. Troškovi iskorišćivanja gono-
geometrijske koncepcije i slobodno oblikovani
... Većinom su velike znanstvene,
odgojno-obrazovne i gospodarske važnosti
pa su kao hortikulturni spomenici
zaštićeni na osnovi Zakona o zaštiti prirode,
a kao neposredna okolica dvoraca
i po Zakonu o zaštiti spomenika kulture.


Jedinstvena po sadržaju i tretmanu,
knjiga je zanimljiva i korisna različitim
stručnjacima koji se profesionalno bave
ili zanimaju za vrtnu arhitekturu, hortikulturu,
pejzaž, zaštitu i obnovu spomenika
kulture i prirode, a istodobno je i
vrlo privlačno štivo za širok krug čitalačke
publike, ljubitelja prirode i poštovalaca
hrvatske kulturno-povijesne baštine.


Dr. S. Bertović


tovo su u suprotnom odnosu, pa su sa
stanovišta rentabiliteta na prvom mjestu
ariš, jela, smreka i bor a zatim slijede
ostale vrste. Zaključak je autora, da
je ovisnost troškova proizvodnje i cijene
drva posredna a između rentabiliteta i
troškova uža nego između rentabiliteta
i prihoda. Na rentabilitet znatno utječe
struktura sortimenata pojedinih vrsta.
Ova saznanja dobro će doći šumarskoj
operativi, na uređenju šuma i u odgoju


kadrova, zaključuje autor.


Iz članka D. Švanterova saznajemo,
da i u Čehoslovačkoj Republici postoje
suprotnosti između šumske proizvodnje
i drvoprerađivačke industrije (primarne
prerade, proizvodnje pokućstva i
celuloze te industrije papira). Suprotnosti
su posljedica, što šumska proizvodnja
ni po volumenu ni po strukturi ne može
zadovoljiti potrebe odnosne kapacitete drvoprerađivačke
industrije. Stoga je potrebno,
zaključuje autor, da se s jedne
strane drvoprerađivački kapaciteti usklade
s mogućnosti šumarstva, a s druge
strane da šumarstvo racionalizira strukturu
drvnog fonda u cilju povećanja proizvodnje
ekonomičnijih vrsta drveća. To
je put stvarnog povećanja ekonomičnosti