DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 112     <-- 112 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


PERIVOJI i DVORCI
Hrvatskoga zagorja


M laden Obad - ŠČit a roc i


Mladen Obad-Šćitaroci: PERIVOJI I DVORCI
HRVATSKOGA ZAGORJA


Izdavač: »Školska knjiga«, Zagreb 1989.


Grafička obrada ilustrativnog materijala:
»Naša djeca«, Zagreb


Fotoslog, tisak i uvez: »Grafički zavod
Hrvatske«, Zagreb


1. izdanje (travanj 1989.) u nakladi od
4.000 primjeraka
2. reprint izdanje (kolovoz 1989.) u nakladi
od 5.000 primjeraka
3. reprint izdanje (u pripremi za zimu
1989/90)
4. dopunjeno i prošireno izdanje (u
pripremi za jesen 1990.)
— format A-4 (21,0 x 29,5 cm)
— tvrdi uvez i ovitak u boji

167 stranica

115 fotografija u boji i 59 crno-bijelih
fotografija

50 karata u boji i 6 crno-bijelih karata
— 27 tlocrta dvoraca
— 7 tablica
— cijena (XII. 1989.) 850.000 din
Dana 25. IV. 1989. godine u Društvu
arhitekata grada Zagreba, a 19. V. o. g.
u dvoru Mihanović u Tuheljskim Toplicama
predstavljena je našoj javnosti knjiga
PERIVOJI I DVORCI HRVATSKOGA
ZAGORJA, koje je autor dr. Mladen Obad-
Ščitaroci, dipl. ing. arh., docent na Arhitektonskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.*


* Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, autor je u školskoj godini
1982—83. pohađao i završio postdiplomski studij iz kolegija Oblikovanje parkovnih
i prirodnih rekreacijskili objekata ;god. 1986. magistrirao s radom Prilog istraživanju
vrtova i perivoja uz dvorce Hrvatskoga zagorja. Predstavljena knjiga
zapravo je prilagođena glavnina sadrža-ja toga zapaženog i zanimljivoga magistarskog
rada, izrađenog na Šumarskom i Arhitektonskom fakultetu zagrebačkog
Sveučilišta.