DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 111     <-- 111 -->        PDF

ugovora. Tako Mira Kolar-Dimitrijević14 piše: »Kao i ranije zarade su se i tada
umanjivale različitim globama. Tako je jednom 1937. godine za bukvu koja je
bila označena kao sjemenjača, a radnici ju posjekli, čitava partija Dane Škendera
bila globljena sa 312 dinara« (str. 232). Poduzeće je, dakle, odštetu i globu koju
je Šumska uprava obračunala za posječeno nedoznačeno stablo refundiralo od
neposrednog izvršitelja. Tako i ovaj primjer potvrđuje, da se ne može baciti
anatema na rad šumara i šumarske struke u prošlosti, kako to proizlazi iz već
navedene tvrdnje D. Simeunovića, da se racionalno počelo gospodariti šumama
tek poslije Oslobođenja, poslije 1945. godine.


3. ZAKLJUČAK
Na kraju, uz već naprijed izrečene pozitivne ocjene za gospodarenje s našim
šumama u prošlosti, prije drugog svjetskog rata, da navedem i ocjene I. S m ilaja
i A. Abramovića. Ing. I. Smilaj u referatu održanom na 57. redovnoj
glavnoj skupštini Jugoslavenskog šumarskog udruženja 3. septembra 1933. u Banja
Luci15 konstatira: »Vodeći racionalno gospodarenje — svaka imovna općina
prema svojim specijalnim prilikama — imovne općine do svjetskog rata i za
vrijeme svjetskog rata vršile svoju zadaću ...« Ing. A. Abramović pak 1940. godine
naglašava da »smatra dužnošću svoje prve misli obratiti našim pokojnicima
i u dubokom pijetetu pokloniti se sjenama naših stručnih velikana, koji su kao
pokretači i nosioci šumarskih ideja sa mnogo borbe, energije i poleta utirale
staze našem narodnom šumarstvu i stvorili neprolazne vrednote za naše mlađe
generacije na polju šumarstva«."1


Pozitivnih ocjena šumarskog rada, a time i racionalnog gospodarenja pa i
unapređenja šumske proizvodnje, može se naći i za oostale dijelove Jugoslavije. Takvim
se, bez sumnje, može ocijeniti i inventarizacija šuma, koje je proveo dr
Dragoljub Petrović sa suradnicima tridesetih godina na području koje je oslobođeno
ratom 1912. godine tj. od bosanske granice u području Čajnića i Foče do
Kajmakčalana? Ti su podaci, da napomenem, objavljeni i u Šumarskom listu.17


Završavajući ovaj osvrt naglašavam, da mi je bila osnovna svrha upozoriti
buduće pisce s područja povijesti šumarstva na nužnost realnog i dijalektičkog
prikaza što znači ne samo s gledišta u času pisanja nego uzimajući u obzir cjelokupnost
životnih uslova odnosnog vremena. Smatram, nadalje, da u prikazima
povijesti šumarstva cijele države Jugoslavije treba naglasiti, pogotovo ako je tekst
namijenjen inozemstvu, da Jugoslavija datira od kraja 1918. godine, a jedinstvena
šumarska politika zapravo od 1929. godine, kada je, tek u uslovima diktature,
bio donesen Zakon o šumama za cijelu državu.


Oskar Piškork


14 Dr M. Kola r-D imitrijević: Položaj šumskih radnika u šumi Garjevica kod Cazmc


u deceniju pred drugi svjetski rat, objavljen u Zborniku »ČAZMA 1226—1976.« Čazma, 1979.


15 I. Smilaj : Pitanje imovnih općina. Šumarski list, br. 10/1933.


16 A. Abralović : Proglas predsednika Društva članovima, šumarski list, br. 4—-5/1940.


17 D. Petrović : Površine šuma Južne Srbije. Šumarski list, br. 8—11/1935.