DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 104     <-- 104 -->        PDF

10.
Regent , B., Mučal o V.: Ispitivanje o mogućnosti određivanja vitaliteta
sjemena jasena i javora metodom sposobnosti rastenja eksplantiranih
embriona, 1967
11.
Regent , B., Mučal o V.: Prilog poznavanju čistoće, apsolutne težine i
metoda za određivanje klijavosti sjemena duglazije, ljeske, crnog graba i
judina drva, 1968
12.
Rupert , P.: Primjena sjetvenog okvira kod pošumljavanja sjetvom sitnog
sjemena, 1959
13.
Rupert , P.: Libocedar ili tamjanceder, 1959
14.
Rupert , P.: Razdioba teritorija Hrvatskog Primorja, Istre i kvarnerskih
otoka na sjemenarske cijeline, 1961
15.
Rupert , P.: Uređivanje jednosobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
primorskih četinjača ..., 1966
16.
Rupert , P.: Uređivanje raznobdobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
obične jele s primjenom ..., 1966
17.
Rupert , P.: Uređivanje raznodobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
obične smrče ..., 1967
18.
Rupert , P.: Uređivanje jednodobnih sastojina šumskih sjemenskih baza
hrasta lužnjaka ..., 1967
19.
Rupert , P.: Genetska melioracija šumskih sjemenskih baza, 1967
II.
Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu, Beograd
1.
Regent , B.: Šumsko sjemenarstvo u SRH, stanje i problematika, 1978
2.
Regent , B.: Šumsko sjemenarstvo u SRH, stanje i problematika, 1978
3.
Regent , B., Mučalo , V.: Stimuliranje klijavosti i energije klijanja sjemena
jele i duglazije ..., 1966
III. Šumarski list Zagreb
1.
Regent , B.: Tehničke upute za ispitivanje kvalitete i zdravstvenog stanja
šumskog sjemena, 1970
IV. Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko
1.
Regent , B., Mučalo , V.: Kvalitativna svojstva sjemena jele u odnosu
na sušenje, 1973
2.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Izbor i bonitiranje šumskih sastojina
te njihova njihova genetska melioracija, 1984
3.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Acknowledged seed stands in SR Croatia,
IUFRO poster 1986
4.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Contrabution to the knowledge of the
stand´s structure in the N. P. Risn´jak, IUFRO 1986
5.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Development of forest seed husbandry
in SR Croatia, IUFRO 1986
6.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Uređivanje priznatih sjemenskih sastojina
u Hrvatskoj, Glasnik za šumske pokuse 1987
7.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Problematika proizvodnje šumskog
sjemena, 1988
8.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Šumsko sjeme i njegova upotreba zadnjih
nekoliko godina u Hrvatskoj, 1988
306