DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 10     <-- 10 -->        PDF

turističkom području mora biti pod šumom (voda, klima, estetika krajolikai dr.). Jačanjem šumarske struke rješava se preventivno opasnost od šumskih
požara (zamjena kultura crnogorice prirodnom šumskom vegetacijom,
njega šuma).


6. Preventivu zaštite šuma treba postizati održavanjem ekološke ravnoteže,
a prilikom represivnih mjera koristili samo biološka sredstva. Uništavanjem
živog svijeta u tlu (u šumskom tlu živi oko 15 skupina živih organizama
biljnog i životinjskog svijeta) ono gubi raznolikost što je osiromašenješuma u smislu ekološke djelatnosti. Sve represivne mjere zaštite potrebnoje prethodno ekosistemski istražiti u našim uvjetima.
7. Šumarski stručnjaci moraju sudjelovati kod odlučivanja o namjeni
prostora jer im njihova znanja daju prednost prilikom planiranja i krajoliku.
Podsjećamo da je šuma jedino prirodno uporište u prostoru koje nema
zamjene. Šumari moraju sudjelovali u našim i inozemnim raspravama o onečišćenju
zraka, vode i tla (emisije, imisije) kao i u početnim raspravama o
investicijama koje ugrožavaju šume (industrija, enegetika i dr.).
Branimir Prpić