DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 96     <-- 96 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Zbornik radova


JOSIP KOZARAC
književnik i šumar


Izdavač: JAZU, Centar za znanstveni rad, Vinkovci 1988.


Centar za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima organizirao je u povodu 80. godišnjice
smrti Josipa Kozarca znanstveni skup, koji je održan 19. i 20. prosinca
1986. godine u Vinkovcima. Zbornik radova ovog Skupa izašao je datumiran s 1988.
godinom. Sadržaj tog Zbornika ili drugim riječima sadržaj Znanstvenog skupa
predočujemo u dva dijela. U prvom dijelu izlaganje je prof. dr. Dušana K1 e p c a,
izvanrednog člana JAZU i voditelja Centra u Vinkovcima, prilikom prezentiranja
Zbornika 7. prosinca 1989. godine u Vinkovcima, a u drugom dijelu ostali sadržaj.


1. Izlaganje prof. dr. Dušana Kl epc a
Pred tri godine, upravo 19. i 20. prosinca 1986, Centar za znanstveni rad JAZU
u Vinkovcima organizirao je Znanstveni skup u povodu 80. obljetnice smrti Josipa
Kozarca. Tom prilikom podneseno je 13 referata i to 7 iz područja književnosti i
6 iz područja šumarstva. Ti su referati u cijelosti tiskani u Zborniku »Josip Kozarac
— književnik i šumar« na 222 stranice u izdanju spomenutog Centra u Vinkovcima
financijskom pomoći »Slavonske šume« a posebno vinkovačkog šumarstva.
Tako su se vinkovački šumari odužili svome sunarodnjaku, velikom slavonskom
i hrvatskom književniku i šumaru Josipu Kozarcu.


Pošto vam je akademik Frange š predstavio književni dio Zbornika radova


o Josipu Kozarcu, dopustite mi, da ja to učinim za šumarski dio tog Zbornika.
Kao što rekoh, iz područja šumarstva ima 6 referata. Ti se referati odnose na slavonsko
šumarstvo. Tu je hrast najraširenija i najvrednija vrsta drveća. U slavonskoj
šumi žive hrastovi nalik na nekadašnje krajiške vojnike koji su najjači i
najplemenitiji u svom carstvu i plemenu, rekao bi Josip Kozarac.
To je razlog da je Mirko Vidaković s Ivom Trinajstićem obradio
hrast lužnjak s botaničko-morfološko-genetičkog gledišta u radu »Varijabilnost i
oplemenjivanje hrasta lužnjaka«. Latinsko ime Quercus robur odnosi se na hrast
lužnjak koga zovu također i Quercus pedunculata. Hrast lužnjak zauzima vrlo prostrani
areal u Evropi, od obale Atlantskog oceana na zapadu do Ukrajine na istoku
i od Baltika na sjeveru do Sredozemlja na jugu. Zasada je utvrđeno da se unutar
vrste Quercus robur mogu razlikovati nekoliko geografskih rasa (podvrsta).
Mirko Vidaković i Ivo Trinajstić navode u svome radu pregled nižih taksona vrste
Quercus robur u flori Jugoslavije. Hrast lužnjak je vrlo polimorfna i genetički
varijabilna vrsta. Genetička varijabilnost utvrđena je pokusima o provenijencijama
hrasta lužnjaka. Takav pokus izveden je u Zap. Njemačkoj, u pokusnoj šumi Šumarskog
fakulteta u Gottingenu.


Još i danas su mi u živom sjećanju uspomene iz pokusnog polja spomenutog
Fakulteta kad mi je svojedobno prof. Krahl Urban rekao: »A sad ću Vas provesti


206