DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 94     <-- 94 -->        PDF

prigodom proslave 130-godišnjice osnivanja
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva
i 100-godišnjice izlaženja Šumarskog
lista priznanje za rad Podhorskog na
području našeg topolarstva dano je dodjelom
zlatne medalje s poveljom.


Dio biografije I. Podhorskog objavljen
je u već navedenoj Šumarskoj enciklopediji,
a ovdje navodimo one radove, koji
nisu tamo navedeni. U prvom redu navodimo
knjigu UZGOJ TOPOLA, Zagreb
1951., str. 1—66., zatim u 2. svesku I. izdanja
Šumarske jedinice Plantaže lišćara
(str. 258-—262). Daljnje su bibliografske jedinice:


— Kaptažni uzgoj topola u plantažama.
Šum. list 1960, br. 7/8;
— Uzgoj topola u drvoredima van šume.
Časopis Topola, 1957.
— Der Anbau der Pappel und fremdendischer
Holzarten in Jugoslavien. Allgemeine
Forstzeitschrift, 1956, br. 45/46,
— Kapilografija. Priroda, Zagreb, 1957,
br. 7,
— Kapilarne slike lišća i kore nekih
klonova crne topole. Topola, 1969.
U Obavijestima Instituta za šumarska
i lovna istraživanja objavljeni su i ovi radovi:


— Metode uzgoja topolovih sadnica
prema raznim autorima, 1955. br. 3,
— Prirasti sorti topola na komparativnim
plohama, 1961. i 1963,


— Uzgoj topola u kulturama i plantažama
u NRH od 1945—1962. g., 1962,
— Ispitivanje redoslijeda listanja klonova
topola u klonskom rasadniku Križovljangrad.
G. 1962.
U bibliografiju mogu se uključiti i studijski
elaborati izrađeni u Institutu za
šumarska i lovna istraživanja:


— Perspektivni plan uzgoja topola na
šumskim i vanšumskim površinama u
NRH 1958. god. te
— Priobalna šumska staništa i šume
zagrebačke Posavine. G. 1959., str. 1—151.
O. Piškorić
* A. Kramar: Osnivanje plantaža topola i vrba,
u publikaciji Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske
regije, Bjelovar, 1974.
Antun Vrgoč


ARBORETUM


Ne, knjiga inž. Antuna V r g o č a ARBORETUM
ne sadrži opis nekog arboretuma
ili nasada zbirke drveća, već je to
zbirka pjesama. Nije ni zbirka pjesama


o drveću i grmlju, jer je tek nekoliko
pjesama o drveću kao Hrastova šuma,
Cvat jasena, Nakon oluje, Breze na Medveščaku,
ali naslov zbirke ipak nije promašen.
Nije promašen, jer »sama priroda
je pjesma« naglašava autor na početku
teksta »Riječ autora«. Naslov ovoj zbirci
Arboretum autor je dao i stoga, jer je
»šuma« duša osjećaja! Ponekad je suncem
obasjan proplanak sa mekom travom
obraštenim livadama pod krošnjama
javora i lipa, a ponekad je zatvorena i
tamna kao gusto neprohodno glogovo grmlje
«.
U ovoj knjizi od stotinjak stranica nalazi
se 75 pjesama koje je autor uokvirio
u ove naslove:


Gartlic,


Stabla i listovi,


Slike i navike,


Amor i Afrodita,


Kišne kapi,


Trio,


Gaudium vitae,


U predvorju Hada,


Put i


Obiteljski album.


Tematika je »prikaz proživljenog i doživljenog,
spektar osjećaja koji se prelijevaju
poput duginih boja, spektar životnog
stanja i situacija kroz koje sam plovio
na krhkoj ljuski sudbine!« To su riječi
autora u već navedenoj »Riječi pisca
«. Tako se sjeća


»Trešnje


u mome vrtu


starije od mene«,