DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 93     <-- 93 -->        PDF

stvu, kada je na okućnici svoje bake, u
današnjoj Gerškovićevoj ulici, njegovu
pažnju privukao biljni i životinjski svijet
i nesvijesno prateći njihove životne cikluse.
Tako je Ivo, iako sin arhitekta,
nakon svršene gimnazije u Zagrebu i vojne
obaveze (koju je završio na bojištu u
Galiciji) upisao studij šumarstva na tadanjoj
Šumarskoj akademiji u Zagrebu
koja je slijedeće godine uklopljena u novoosnovani
Gospodarsko-šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet apsolvira
šk. god. 1922/23, ali kako se bavio
glazbom (studij glasovira, dirigentski poslovi
amaterskih pjevačkih zborova) diplomira
1924. godine.


Radni vijek počinje kao činovnički pripravnik
u Direkciji (državnih) šuma na
Sušaku u travnju 1925. godine na poslovima
taksacije. Ispit za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva (tzv. stručni
ispit) položio je, u Beogradu, 1927. godine
i krajem iste godine imenovan je upraviteljem
Šumske uprave u Vranovini
Direkcije (državnih) šuma u Zagrebu. Krajem
studenoga 1934. godine premješten je
u Šumsku upravu u Đevđeliji gdje ostaje
samo mjesec dana i krajem prosinca iste
godine dolazi za šefa Šumske uprave
u Glini. U Glini ostaje do 26. svibnja 1941.
godine, kada je premješten u Ravnateljstvo
šuma u Zagrebu, gdje radi na poslovima
uređivanja šuma, na poslovima
na kojima je i počeo rad kod Direkcije
šuma u Sušaku. Poslije Oslobođenja od
studenoga 1945. do kraja ožujka 1946. radi
u Okružnom narodnooslobodilačkom
odboru za Gorski kotar u Delnicama, zatim
u Kotarskom narodnom u Delnicama
(do kraja siječnja 1947. godine) te kao
nastavnik u Lugarskoj školi u Delnicama.
Na poziv direktora Instituta za šumarska
i lovna istraživanja u Zagrebu
dipl. inž. Josipa Šafar a u studenome
1947. godine prela/J u Zagreb. U Institutu
dobio je referadu za intenzivni uzgoj
topola. Na toj dužnosti ostaje u svojstvu
višeg stručnog suradnika do umirovljenja
odnosno do 30. travnja 1962. godine. Me


đutim Podhorski umirovljenik ne rastaje
se potpuno s dosadašnjim poslom, kako
to, uz ostalo, svjedoči i članak »Kapilarne
slike lišća i kore nekih klonova crne
topole« objavljenom u časopisu »Topola
« 1969. god.


Dolaskom u Institut Podhorski se našao
na posve novom polju rada. Ne samo
prema dotadanjem radu nego općenito.
U to vrijeme u cijeloj državi pokrenuta
je intenzivnija proizvodnja drva osnivanjem
plantaža i intenzivnih kultura.
Plantaže su osnivane sadnjom hibrida topola
a s poslom trebalo se krenuti od početka.
Doduše, 1927. godine u predjelu
Limbuš tadanje Šumarije Đurđevačke
imovne općine u Pitomači posađene su
rudimentnom tehnikom plantažiranja nasadi
topole Populus euroamericana var.
serotina* ali one nisu mogle poslužiti
kao uporišna točka. Stoga je Podhorski,
kako i sam reče na obilježavanja njegovog
90-godišnjeg rođendana u Šumarskom
društvu, morao početi iz početka, s abecedom
ovog načina proizvodnje drvne ma


se. Uostalom i u drugim zemljama, u
Italiji i dr., intenzivnija proizvodnja topolovine
iz grupe evroameričkih hibrida
(Populus euroamericana (Dode/Guinier)
također je bila novost. Usprkos svim teškoćama
u radu Podhorski je uspješno
obavio tu do tada njemu posve novu zadaću
(ta do tada radio je samo u bukovim
i u šumama četinjača Visokog Krasa)
i u Šumarskoj enciklopediji ocijenjen
kao »odličan stručni i znanstveni radnik
za uzgoj euroameričkih topola; zaslužan za
razvoj te grane i na širenje topolovih kultura
u Hrvatskoj« (II. izd., 3. sv., 1. str.).


Ocjena rada Podhorskog u Šumarskoj
enciklopediji može se provjeriti i brojnim
objavljenim radovima, u činjenici, da je
bio višegodišnji član Jugoslavenske nacionalne
komisije za topole te član Fakultetskog
savjeta Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. O tome svjedoči i
izbor za zaslužnog člana 1961. godine Saveza
društava ITŠDI Hrvatske, a 1967. Jugoslavenske
komisije za topole. Konačno,


203