DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U vijećnici Šumarskog fakulteta slavljenike je primio i pozdravio prodekan
prof. Šime Meštrović, ispričavši direktora ing. Ivu Kneževića, koji je izostao zbog
tragedije sina (poginuo u prometnoj nesreći). Tom prilikom su upoznati sa današnjom
organizacijom i uslovima rada na Fakultetu, koji su zadovoljavajući, jer je
stanje povoljnije nego li kod nekih drugih fakulteta, koji svi ourizacijom prosto
razbijeni. Povoljnim prilikama doprinosi i razumijevanje struke, odnosno šumarstva,
pri čemu zaostaje drvna industrija. Poslije kraćeg razgovora slavljenici su
(bez Maćešića — radi zauzetosti i Tiljka — radi zdravstvenog stanja) kao gosti
Fakulteta, u pratnji asistenta iz uređivanja šuma dra Radovana Križanca, autobusom
krenuli put Gorskog Kotara u fakultetsku Šumariju Zalesina.


U Zalesini su goste dočekali ing. Robert Crnković, sadašnji predsjednik Izvršnog
vijeća općine Delnice i ing. Branko Lipovac, direktor OOUR-a za iskorišćivanje
u Tršću. Sutradan su ljubazni domaćini goste upoznali sa stanjem i razvojem
šumarstva Gorskog Kotara pri čemu se uočava potreba proširenja djelatnosti. Obzirom
na prirodne ljepote Gorskog Kotara i privlačnu atraktivnost pojedinih predjela
te čistoću zraka, već je izvršeno proširenje djelatnosti u pravcu turizma i
ugostiteljstva. Gosti su imali prilike upoznati vrlo lijepo uređen ugostiteljski objekt
»Lovački dom« povrh Delnica. Potom je obiđen jedinstveni spomenik prirode
u šumskom predjelu Golubinjak. Šteta je i gubitak da si takav ugođaj ne mogu
priuštiti turistički putnici i ostali prolaznici kroz ove divne predjele Gorskog Kotara,
koje je u to vrijeme još više uljepšala jesenska raznobojnost lišća, predočavajući
raskoš šumskog drveća i grmlja. Jedinstvenost čine kamene gromađe —
blokovi, koji se u gustoj jelovoj šumi uzdižu okomiti iznad okolnog terena i natječu
se visinom jelovih stabala. Da je riječ o istinskoj prirodnoj ljepoti potvrđuje i
činjenica, da je upravo na tom mjestu, na pročelju jedne gromade, prije 64 godine,
tj. 1925-te ondašnji »Hrvatski Sokol« uklesao mramornu ploču u spomen 1.000-tc
obljetnice hrvatskog kraljevstva, htijući simbolično ukazati da je i tu kutak »Lijepe
naše domovine«.


Zatim su gosti imali prilike upoznati moderno postrojenje podignuto na zgarištu
bivše pilane u Gerovu. U ovom postrojenju elektronskim uređajem obavlja
se prikrajanje i koranje oblovine budući je koranje postalo problematično uslijed
prevelikog napora za ljudski organizam. U Tršću je viđena vrlo lijepo uređena poslovna
zgrada Šumarije na čijoj uređenosti i funkcionalnosti bi mogli zavidjeti kolege
iz tobož bogatijih regija. Direktor Lipovac je goste upoznao sa svojim štabom
stručnjaka, koji uvijek i svugdje reprezentiraju struku stilskim načinom odijevanja
ili nošenja obaveznih radnih odijela. Traperice se mogu koristiti van posla,
tj. u slobodno vrijeme. U nevezanom razgovoru je predstavljena prometna razvijenost
ovga šumskog područja, koja ne zaostaje u tom pogledu iza onih u Sloveniji,
pa čak niti u Evropi. Na 1000 ha šumskih površina izgrađeno je 18,8 km makadamskih,
22 km asfaltnih, te 33 km internih ili gospodarskih prometnica. Srednja
udaljenost privlačenja drvnih sortimenata iznosi oko 320 metara zahvaljujući
izgrađenim vlakama.


Učinjen je posjet i sjemenskoj sastojini jele u šumskom predjelu »Rudnik«,
kojom prilikom je data primjedba prof. Klepca, da smo u sjemenarstvu u velikom
zakašnjenju, jer nemamo posebne organizacije koja bi se na suvremeni način bavila
sjemenarstvom, poput one u Mengešu ili još boljih u svijetu.


A sada nekoliko riječi o slavljenicima, o generaciji koja je prije 50 godina slovila
kao skup nadobudnih i poletnih mladića šumarske struke. Danas su to tihi i


200