DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 80     <-- 80 -->        PDF

nati sa progresivnom potrajanošćn, koja će ubuduće zadovoljavati ne samo
sve veće potrebe društva za proizvodima šumarstva nego i povećanim općekorisnim funkcijama od šuma. U narednom periodu može se analiziranom
području računati s povećanjem sadašnjeg clata od 1,130.000 m3 godišnje na
1,300.000 do 1,400.000 ma godišnje. (11).


4. Sastojine hrasta lužnjaka koje po drvnoj zalihi, broju stabala i njihovoj
strukturi i kvaliteti zaostaju, posjeći će se sa ophodnjama od 100 i
120 godina, dok će se za većinu sastojina ophodnja prolongirati na 140
i više godina.
5. Prorede se u svim dobnim razredima tretiraju u prvom redu kao uzgojna
mjera. Odlučno se odbacuje tvrdnja da je oko intenziteta prorjedivanja
u dosadašnjem radu bilo nekih nejasnoća i dilema, a pogotovo da su
se u starijim šumama sjekla kvalitetnija stabla kako bi se namirivao nedostatak
glavnog prihoda. Ovu tvrdnju iznosimo za načelno postavljanje
zadataka u gospodarske osnove a što se u praksi i provodi, što nikako ne
isključuje mogućnost i pojedinačnih promašaja.
6. Sadašnje stanje u nekim šumama hrasta lužnjaka ne može nas zadovoljiti,
no u ocjeni toga stanja glavne razloge pripisujemo sušenju hrasta
lužnjaka, sušenju nizinskog brijesta, te zakašnjeloj sječi poljskog jasena u
tim šumama za vrijeme rata i u poslijeratnom periodu.
7. Pojave sušenja šuma, koje se dešavaju u posljednje vrijeme, nisu jako
izražene u području nizinskih šuma hrasta lužnjaka. Neki čak šumarski
stručnjaci smatraju da su one na nivou dugogodišnjeg prosjeka. Mišljenja
smo da ta pojava koja je i vjerojatno u najvećoj mjeri uzrokovana novim
poremećajima može biti jedini zabrinjavajući faktor za budućnost šuma i
šumarstva ovog područja.
8. Do sada su znanstveno utvrđene neke aktivnosti šumarstva koje dovode
do poremećaja u ekosistemu šuma. Zadatak je struke i znanosti da
zajednički pronalaze najpovoljnije postupke za rad u šumi koje će u najvećoj
mjeri pomiriti najčešće suprotne interese koji se pojavljuju uvođenjem
moderne tehnologije s većini ekonomskim efektima s problemima
zaštite šuma, te očuvanju stabilnosti ekosistema šuma.
LITERATURA


1.
Bezak, K., Proučavanje strukture i veličine sastojinskog debljinskog prirasta
hrasta lužnjaka (Quercus robur) u zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom
(Genisto elatae — Quercetum roboris, Horv. 1938). Šumarski institut
Jastrebarsko, Radovi br. 52, 1982.
2.
Dekanić , I., Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u Slavonskoj
šumi hrasta lužnjaka. ŠPP »Slavonska šuma«, Zagreb, 1976.
3.
Dekanić , I., Način i intenzitet proreda u šumi hrasta lužnjaka i običnog
graba. SOUR »Slavonska šuma«, Vinkovci, 1980.
4.
Dekanić , I., Mogućnosti unapređenja šumske proizvodnje primjenom uzgojnih
mjera — proreda — u prirodnim šumama. Jugoslavenski simpozij o šumskim
proredama, Jugoslavenski poljoprivredno šumarski centar, Beograd, 1985.
5.
Đ o r đ e v i ć, P., Bolest slavonskih hrastika. Beograd, 1930.
6.
Hren , V., Ocjena stanja sastojine i jačine uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske
krivulje. Šumarski list 1—2, 1958, str. 5—14.
190