DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Međutim, u vrijeme kada smo sve više suočeni s fenomenom kiselih kiša
moramo i na to misliti. Ovaj je problem prisutan i kod uzgoja biljaka na
posebnim supstratima. U prvom se redu radi o tresetu niske reakcije. Tako
smo npr. kod mladih klijanaca čempresa primijetili čak nedostatak Ca, odnosno
negativni utjecaj niske reakcije. Međutim, tijekom vegetacije ta se
pojava gubi, jer se značajne količine kalcija apliciraju zalivnom vodom
(Komlenović i sur. 1980).


Veći problem pričinja visoka reakcija, odnosno suvišak karbonata u tlu.
Radi se u prvom redu o karbonatnim tlima koja su često zastupljena na
površinama namijenjenim za osnivanje šumskih kultura. Takvih tala ima
dosta, ne samo u priobalnom, već i u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Kod
uzgoja biljaka na posebnim supstratima također se često susrećemo s visokom
reakcijom, odnosno problemima u ishrani koji iz tog proizlaze.


MATERIJAL I METODE RADA


Kao sjetveni supstrat poslužio je treset iz SSSR-a kojim su punjeni pa-
per-pot lončići. Primijenjen je treset niže (Frančeskija — Pokus 1), te više
(Jastrebarsko — Pokus 2 i Pokus 3) reakcije.


Svi pokusi su imali slijedeća tretiranja: kontrola, NPK, NPK + 2 kg
CaC03/ma, NPK + 4 kg CaC03/m3 i NPK + 8 kg CaC03/m3 treseta, a postavljeni
su sa četiri ponavljanja. NKP-gnojidba je bila ista kao u nekim našim
drugim pokusima (Komlenovi ć i sur. 1980. i dr.). Sjetva sjemena primorskog
bora u rasadniku Frančeskija provedena je sredinom prosinca 1986,
a svih ostalih vrsta u pokusul i 2, kao i primorskog bora u pokusu 2 u drugoj
polovini mjeseca ožujka 1987. godine. Pokus 3 u rasadniku Jastrebarsko
postavljen je krajem ožujka 1988. godine.


Registracija rasta biljaka te uzimanje uzoraka supstrata i biljnog materijala
obavljena je krajem 1987. (Pokus 1 i 2), odnosno 1988. godine (Pokus 3).


U terenskim radovima sudjelovali su dr. P. R a s t o v s k i i E. Mara-
din, dok su kemijske laboratorijske analize provele mr N. Pezdirc, Z.
Luki ć i Z. Josipović . Analize klorofila obavljene su u Institutu za
nuklearna istraživanja »Rudjer Bošković« pod rukovođenjem prof. M. W r is
c h e r.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


U tabeli 1. prikazani su podaci o kemijskim svojstvima supstrata na
kraju prve vegetacijske sezone.


Iz tih podataka proizlazi da je treset u pokusu 1 imao značajno nižu
reakciju od treseta primijenjenog u pokusu 2 i 3.


Također je vidljivo da je aplikacija fosfornih i kalijevih gnojiva pozitivno
utjecala na sadržaj fosfora i kalija u supstratu dok je dodavanje CaCO..
djelovalo na porast njegove reakcije.


NPK-gnojidba pospješila je visinski i debljinski rast biljaka svih istraživanih
vrsta drveća (Tab. 5, SI. 1, la i 2).