DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 78     <-- 78 -->        PDF

A) Sušenja hrasta lužnjaka u nizinskim šumama spominje se tokom čitavog
njihovog razvitka, posebice od 1901. godine, zatim intenzivnije 1910.
i 1911. godine (sušenje 200—300.000 m:i). Posebno bih naveo za ovu priliku
sušenje iz 1924. i 1925. godine (vidi u lit. 14) kada ing. D. Muždeka navodi:
»Ako se intenzitet sušenja izrazi u postocima koji pokazuju koliko su drvne
mase od celog kubnog sadržaja odnosno sastojine osušilo onda se poslednje


sušenjeovako:
hrastika na području Kraljevske direkcije šuma Vinkovci kretalo
Tablica 7.
Intenzitet Površine šuma ha
sušenja zapadne šume istočne šume ukupno
15% 2.470 19.000 21.470
30°/«
50»/o
75"/«
100%*
3.000
1.550
1.260
2.650
7.750
1.780
1.330
50
10.750
3.330
2.590
2.700
UKUPNO 10.930 29.910 40.840


Na zapadu se osušilo svega oko 800.000 m3 a na istoku 950.000 m3. Svega
se osušilo 1,850.000 m3, što predstavlja 10 godišnji prirast na drvnoj masi
posavskih šuma«, (citat završen).


Tadašnja Kraljevska direkcija šuma Vinkovci je gospodarila sa 51.980 ha
nizinskih šuma što znači da je sušenjem bilo obuhvaćeno preko 78°/o površine.


Sušenje se dakako nastavilo i u poslijeratnom periodu. Prema analizama,
koje je proveo B. Jureš a (vidi u lit. 7) »U u cijelom razdoblju od
1950—1985. godine osušilo se prosječno godišnje 0,57 m3 po hektaru, što
iznosi 0,20% od drvne zalihe« (hrasta 0,28 m3 ha — 0,15% od drvne zalihe).


B) Sušenje nizinskog brijesta u razdoblju od 1930—1980. g. na području
nizinskih šuma istočne Slavonije potpuno se osušio. Kao jedna od
glavnih vrsta drveća uz hrast i poljski jasen nestao je iz svih starijih sastojina,
pa danas kao raritet promatramo 16 starih stabala nizinskog brijesta
u odsjeku 3a šumskog predjela Sjeverno Radiševo.


Prema podacima šumsko-gospodarske osnove za Vrbanjske šume (C r-
n a d a k 1937. g.) na 9.099 ha površine utvrđena je slijedeća drvna zaliha:


Tablica 9.


Vrst drva Drvna zaliha
m3 m3/ha Učešće
hrast lužnjak
jasen
brijest
ostalo
462.365
226.938
351.256
211.653
50
25
38
23
37
18 |
28 63´Vo
17 J
ukupno 1,252.212 136 100