DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 77     <-- 77 -->        PDF

prirasno prihodnih tablica koje su stajale na raspolaganju stručnjacima i
provjeravanja pomoću Klepčev e formule za etata međuprihoda. Ovakav
način utvrđivanja etata međuprihoda moguć je u uvjetima približno normalnih
sastojina. Ako je pak u nekoj sastojini utvrđen broj stabala za glavne
vrste drveća koji je niži od podataka iz prirasno prihodnih tablica, u tom
se slučaju proreda svodi na minimum usmjerena na sanitarnu sječu, odnosno,
izuzetno na prorjeđivanje pojedinih grupa, koje su normalnog obrasta
i sklopa za tu dob.


U poslijeratnom razdoblju su se problematikom rasta i prirasta, te načinom
utvrđivanja etata međuprihoda bavili mnogi znanstveni radnici (K1 epac,
Dekanić, Hren, Cestar, Pranjić, Kovačić i dr.). Cilj
svih tih znanstvenih istraživanja je bio kako izgospodariti optimalne tipove
šuma u našim ekološkim uvjetima, a što znači »izgospodariti optimalni broj
stabala i optimalnu drvnu zalihu kojom se u određenoj starosti postiže najveći
prirast, kao i kritični broj stabala i kritičnu drvnu masu koja se nalazi
na donjoj granici, koju treba zadržati u sastojini da ne dođe do pada proizvodnje
« (12).


Odgovor na to pitanje, po našem mišljenju samo djelomičan, dobili smo
kroz radove Šumarskog instituta Jastrebarsko, čiju ekipu je prilikom istraživanja
vodio dr. Cestar , a čiji finalni proizvod su prirasno prihodne tablice
(lit. 7). Ove tablice odražavaju mogućnost i optimalnu proizvodnju ako
se šumama gospodari kako smo u njima do sada gospodarili, a do kojih su
optimalnih stanja svojim istraživačkim radom došli istraživači toga instituta.
Svi ti rezultati su ostvareni uz postavljene ciljeve gospodarenja koji su
definirani ekonomskom zrelošću naših šuma ili utvrđeni Zakonom o šumama.


Nove spoznaje o većim mogućnostima produkcije u našim šumama,
započeo je istraživati Dekanić . Ova bi istraživanja svakako trebalo nastaviti
pri čemu koristiti i spoznaje do kojih je došao kroz svoja istraživanja
dr. Kovači ć koji je istraživao utjecaj distribucije broja stabala
na prirast u šumama hrasta lužnjaka.


Nažalost ima znanstvenih radnika koji iz određenih podataka, a bez
argumenata, izvode pogrešne zaključke. Jedan od takovih je zaključak: »da
nije bilo jasno definirano, koliko drvne mase treba u pojedinom dobnom
razredu proredom posjeći, te zaključak kako je radi toga došlo i dolazi do
utvrđivanja prejakog intenziteta prorjeđivanja u starijim sastojinama hrasta
lužnjaka« (vidi lit. 14).


Suprotno tom mišljenju Dekani ć je provodio pokuse u sastojinama
90—100 godina starosti sa jakim intenzitetom prorede, mjerenjem utvrdio
neznatno smanjenje prirasta i tvrdi: »Pravilnom pripremom sastojina za
rcgeneraciju primjenom svijetlih proreda (sječa i do 100°/o prirasta) mi možemo
zamijeniti sve faze oplodne sječe za obnovu sastojina« (vidi u lit. 19).
Pri tome sklop se samo djelomice prekida i zbog toga ne dolazi do zakorovljenja.


Slijedom misli prof. K1 e p c a koji kaže: »Kada se određuje prirast
pojedinih sastojina — treba imati pred očima ne samo konkretno stanje
nego i dosadašnji način gospodarenja«, naveo bih samo neke od nedaća
koje su lužnjakove šume prošle da bi ih mogli promatrati nakon isteka 100
i više godina a to su:


187