DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Komentar tablice 3. i 4.


Iz tih podataka prikazanih na tablicama 3. i 4. vidi se da je u analiziranom
periodu tj. za 16 godina:


— povećana površinama pod šumama za 6.433 ha, tj. za 402 ha godišnje,
— drvna zaliha povećana je za 14.655.000 m3, a prosječno po 1 ha za
71 m3 (razlika između drvne zalihe 31. XTI. 1969. g. i drvne zalihe 31. XII.
1985. g. u koloni 8 tablica 3),
— da je najviše rasla drvna zaliha po 1 ha u starijim dobnim razdobljima
(V — 130°/o i VI — 156%). Najstariji dobni razredi preko 100 i 120
godina moraju se izuzeti radi započete oplodnje sječe. (Do 1983. g. provodila
se je sječa velikog dijela hrastovih šuma sa oplodnjom od 100 godina).
— da je ostvarena produkcija od 0,68 m:w´/ha po formuli:
M 1986 + (prosječno od 1970. do 1986) —M 1970.


Pr = produkcija


M = drvna zaliha


Ako se od godišnje produkcije odbije godišnje posječena masa od 5,22
nr/ha tada se po 1 ha godišnje akumulira 4,66 m3. Svi ti naprijed navedeni
pokazatelji odnose se na šume i na ukupni potencijal područja iz analize tj.
na području SPP odnosno SOUR »Slavonska šuma« od 1970. do 1985. g.


Kako za naše poduzeće najveće površine i najveću vrijednost imaju šume
hrasta lužnjaka, posebno ćemo analizirati stanje tih šuma na dan 1. 1. 1986.
godine.


Za sada je u šumama hrasta lužnjaka utvrđena ophodnja od 120 godina
s tim da je manji dio već predviđen sa ophodnjama od 140 godina, a drugi
manji dio sa ophodnjama od 100 godina.


Iz razmjera dobnih razreda svih lužnjakovih šuma, kao i odnosne drvne
zalihe se vidi, da je ophodnja od 120 godina neodrživa, te da će se ona povećati
na 140 i više godina, kad dođu na red sječe petog dobnog razreda, gdje
je nagomilana ogromna drvna zaliha i čija površina je dvostruko veća od
normalne, ako se računa sa ophodnjama od 140 godina.


Pretpostavimo li da se u hrastovim šumama, kao i u prosjeku na tom
području, godišnje akumulira po 1 ha 4,0—4,5 m:!, tada se očekuje normalno
stanje, kako razmjera dobnih razreda, tako i 350 m:! prosječne drvne zalihe
u roku od 15—20 godina.


ETAT MEĐUPRIHODA — INTENZITET PRORJEĐIVANJA


Utvrđivanje etata prethodnog prihoda, vrši se na području ROŠ »Slavonska
šuma« na temelju prethodno utvrđenih numeričkih pokazatelja, uspješno
ostvarene prorede u sastojinama sličnih karakteristika (iskustva),


* Zamjerka koja se može staviti na ovaj obračun je činjenica da je u toku
promatranog perioda mijenjane tarife kod izrade šumsko-gospodarskih osnova.