DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 74     <-- 74 -->        PDF

1. Gospodarenje šumama — ophodnja — produkcija — etat
2. Intenzitet prorjeđivanja.
GOSPODARENJE ŠUMAMA NA PODRUČJU »SLAVONSKE ŠUME«
OD 1970—1985. G.


Šumsko privredno poduzeće (ŠPP) »Slavonska šuma« nastalo je udruživanjem
(putem referenduma) iz 5 dotadašnjih radnih organizacija. Nakon
donošenja Zakona o udruženom radu organizacija je transformirana u Složenu
organizaciju udruženog rada (SOUR).


Ulaženje u motive, koji su doveli do ovakvog organizacijskog modela,
traži znatno veći prostor. Ovom prilikom ću samo navesti, da je na ovoj
reorganizaciji rađeno dugo, te da je kao podloga izrađen Elaborat »Projekt


o integraciji šumarstva Istočne Slavonije« na 172 stranice, te 48 stranica tabelarnog
prikaza organizacija koje su se udružile.
Uz prikaz kako smo gospodarili šumama, tj. što smo nakon osnivanja
poduzeća zatekli, a kakvo je stanje bilo 1985. g., prikazat ćemo u slijedećim
tabelama:


Tablica 3.


Analiza osnovnih gospodarskih pokazatelja o šumama


P> j vr šina Drvna S a Prirast Etat


Godina obraslo neobraslo Ukupno zaliha
ha 000 m:! m´Vba
1 2 3 4 5 6 7 8


31. XII 1969. 182.458 13.633 196.091 32.11.7 967 785 176
31. XII 1985. 188.891 11.071 199.962 46.772 1.549 1.130 247
Razlika 6.433 —2.562 + 3.871 +14.655 +71
j-


U periodu 1970—1985. je posječeno 15,799.000 m3 glavnog (54«/o) i prethodnog
(46°/o), tj. 5,22 m:"ha godišnje.
Tablica 4.


Analiza drvne zalihe po dobnim razredima


Godina L d ;
1—20 21—40 41—60
Dobn i61—80
razr e
81—100
d i
101—120 > 120 Ukupno
ha 30.765 44.441 36.080 38.022 19.183 10.541 2.426 182.458
31. XLL1969.
QQQ m:; 941 5.485 7.212 9.972 5.358 2.484 665 32.117
m :Vh — 123 200 262 279 235 274 176
ha 24.903 21.129 39.762 38.970 42.075 16.508 5.544 188.891
31. Xi.11985.
riQQ
JU U ! m3 — 2.599 8.879 12.238 15.278 6.075 1.731 46.772
m3/ha — 123 223 314 363 368 312 247
Indeks porasta
drvnezalihe
°/o — 0 111 120 130 156 114 140