DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 73     <-- 73 -->        PDF

popunjavanje 1094 ha


njega i čišćenje 8478 ha


zaštita (din) 1,909.171


doznaka m3 1,251.000


Ukupno 12.897 ha


— Proširena biološka reprodukcija 1988. g.
pošumljivanje 950 ha
njega šuma 1.830 ha


Ukupno 2.780 ha


— 30. IX 1988. g. u ROŠ »Slavonska šuma« bilo je zaposleno 4.450 stalnih
radnika.
Ovih nekoliko podatka navedeni su samo radi najosnovnijeg uvida u sadašnje
stanje šuma i poslovanje na ovom području. No kako je ŠGP »Slavonska
šuma« dio šuma OOUR »SI. Požega« uvršteno tek nakon provedbe
Zakona o šumama 1985. g. radi korektne analize gospodarske politike i poslovanja
na području bivše Složene organizacije »Slavonska šuma«, u daljnjem
toku analize podatka, služit ćemo se samo podacima za 5 OOUR-a,
koji su se 1. 01. 1970. god. udružili u ŠPP »Slavonska šuma«.


Uzeo sam si u zadatak analizirati, da li se na našem gospodarskom području
vodila pravilna gospodarska politika ili se: »već decenijama vrši devastacija
šumskog fonda« kako to navode neki znanstveni radnici (vidi u
lit. 16) odnosno da 16.000 zaposlenih u šumarstvu veoma malo pridonosi
postojećem šumskom fondu koji je stvoren jednu, dvije ili tri generacije
ispred nas«.


Ovu ću analizu izvesti i posebno s podacima o sastojinama hrasta lužnjaka,
za koje se tvrdi (vidi u lit. 19) »Nestručni i nepravovremeni uzgojni
zahvati, posebno kod izvođenja oplodnih sječa, slabog i nedovoljnog pomlađivanja,
neprovedenih njega, fc prejakog intenziteta prorjeda u starijim sastojinama
« dovodi do »pada kvalitete sastojina i nikakove budućnosti šuma
i šumarstva tog područja .. .«.


Ove tvrdnje nisu ničim ograničene, a kako se one iznose u poglavlju 3.1.
Visoke regularne šume, uz naglasak i uže lociranje na nizinske šume hrasta
lužnjaka, smatramo da se te primjedbe i tvrdnje odnose i na naše područje,
jer »Slavonska šuma« gospodari sa 47%> svih šuma hrasta lužnjaka u SR
Hrvatskoj. Ovakove tvrdnje proturaju se i u rasprave o zakonskom reguliranju
problematike šumarstva, pri čemu se paušalno blati ugled struke, a
zakonskom regulativom pokušava šume po tim prijedlozima u prvom redu
»zaštititi« od stručnjaka u šumarstvu.


Na neke primjedbe i tvrdnje ne može se nažalost dati odgovor na temelju
analize podataka tj. pomoću brojki. Odgovor se može dobiti samo uvidom
u stvarno stanje na terenu. Vjerojatno bi se oko iznešenih tvrdnji, trebao
najviše zamislili naš Komitet za poljoprivredu i šumarstvo sa odnosnom Inspekcijskom
službom, te na to dali mjerodavno mišljenje.


U daljnjem toku rasprave pozabavit ćemo se sa dva osnovna gospodarska
problema, koji se mogu analitički sagledati i to: