DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Tablica 1.


Površina šuma


Neobraslo


OOUR za uzgoj


Obraslo
Neplodno Ukupno


i zaštitu
proizneproizvodno
vodno


ha


Našice 50.718 799 1.308 550 53.375
Osijek 27.993 1.156 767 514 30.430
Pod. Slatina 26.342 623 481 140 27.586
SI. Brod 21.462 493 400 279 22.634
Vinkovci 62.376 685 1.300 1.576 65.937


Ukupno 188.891** 3.756 4.256 3.059 199.962


SI. Požega 46.718 506 640 375 48.239


SVEUKUPNO 235.609* 4.262 4.896 3.434 248.201


* Gospodarske
šume 232.389. Ostale su zaštitne šume i šume s posebnom namjenom.
** Površina šuma bez SI. Požege je posebno iskazana radi kasnije analize
samo dijela područja bez tog OOUR-a.


Tablica 2.


Stanje gospodarskih šuma po dobnim razredima


Dobni razred
Oznaka I II III IV V VI VII Ukupno
ha 31.689 26.771 52.757 49.901 46.391 19.061 5.816 232.386
14 11 23 21 20 8 3 100
000 m3
m3/ha —
3.013
112
11.389
216
14.984
300
16.641
359
6.784
355
1.860
319
56.672
243


Osnovom područja utvrđeni godišnji etat iznosi:
glavnog prihoda 704.600 m´1
prethodnog prihoda 628.000 m3


Ukupno
~ 1.332.000 m3


— Plan sječa (neto masa) za 1988. iznosi:
trupci (krupno drvo) 478.124 m3
tanka oblovina 126.176 m3
drvo za kemijsku preradu 203.815 m3
ogrjevno drvo 256.078 m3


Ukupno
1.064.593 m3


Šumsko uzgojni radovi za 1988. godinu (jednostavna biološka repro


dukcija)


priprema staništa
2774 ha


obnova šuma (pošumljivanje) 551 ha