DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
ODK 630*631.53.03:631.8.001 Šum. list CXIV (1990) 117


UTJECAJ KALCIJSKOG KARBONATA NA USPIJEVANJE BILJAKA
SEDAM VRSTA DRVEĆA


Nikola KOMLENOVIĆ*


SAŽETAK: U radu je istraživan utjecaj NPK-gnojiva i CaCO;
na ishranu i rast biljaka sedam vrsta drveća uzgajanih na tresetu
iz SSSR-a. NPK-gnojidba je pospješila rast svih istraživanih vrsta.
Najveće zahtjeve za kalcijem pokazao je hrast lužnjak. Kod drugih
vrsta aplikacija CaC03 značajno je slabije utjecala na njihovrast, odnosno one su prema njemu bile do određene granice tolerantne.
Primorski bor i obična smreka negativno su reagirale i na
najnižu dozu CaCO-:,. Kod najviše doze došlo je do poremetnje u
ishrani i zaostajanja u rastu kod svih istraživanih vrsta drveća.


Ključne riječi: jednogodišnje biljke, NPK-gnojidba,
CaC03, ishrana, rast


UVOD


Uloga kalcijskog karbonata i reakcije tla za uspijevanje i pridolazak
šumskog drveća istraživana je u mnogim radovima (Ellenberg , 1958).


Tla bogata kalcijevim karbonatom reagiraju općento alkalno, jer se on
u vodi tla hidrolitski cijepa te kao sol jake baze i slabe kiseline tvori OH-
ione. Međutim, alkalitet tla nije jednostavna funkcija sadržaja vapna u
njemu. On također ovisi o sadržaju humusa, gline, vlazi, a posebno raspodjeli
vapna u sitnici (Hesselman 1926, Hoyert i Axley 1952, Longenecker
i Merkle 1952, Meyer i Volk 1952, D u r m a n i Radanović
1988. i dr.).


Kalcijski, kao i drugi karbonati ne utječu samo na reakciju tla, već on
sadrži i važan biogeni element Ca. Reakcija tla, odnosno CaCO:! utječu u
velikoj mjeri i na druga kemijska svojstva tla, kao što su to npr. pristupačnost
fosfora i drugih makro i mikro hraniva, toksičnost mangana i aluminija
i dr. Dobro je poznato da Caf+ ioni djeluju na usvajanje niza drugih iona.
Kalcij ima i veliku ulogu za strukturu tla, gospodarenje vodom, mikrobiološku
aktivnost tla, a kroz to i na tvorbu humusa, kruženje N, mikorizu i dr.
Kao što kalcijev ion utječe na usvajanje drugih iona od strane biljaka, tako
se i njegovo usvajanje nalazi pod utjecajem konkurentskih iona.


U prirodi se rijetko susrećemo sa nedostatkom Ca kao elementom ishrane.
A kod nas do sada veći problem nije predstavljala niti niska reakcija.


Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut, Jastrebarsko, YU 41420 Jastrebarsko.