DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Međutim, iz primjeraka bukve s takvim simptomima izolirano je više virusa.
Slična bolest bukve opisana je i u V. Britaniji.


II r a s t. Iz primjeraka hrasta izdvojen je u SAD virus sličan virusu
mozaika duhana (VMD). Virus je utvrđen u pupovima i mladim listovima
11 vrsta roda Quercus i Lithocarpus koje nisu pokazivale vidljive simptome
(Nienhaus i Yarwood, 1972). VMD je izoliran iz primjerka hrasta
i u SR Njemačkoj. No, u ovom su slučaju biljke pokazivale klorotične pjege,
mozaik i deformacije lista. Osim VMD u ovoj su biljci nađeni i drugi virusi
(tablica 2).


Breza . Taj je rod dosta podložan virusnim infekcijama. Virusi su nađeni
u različitim vrstama breze širom svijeta. Tako npr. breze u DR Njemačkoj
pokazuju na listovima pjegavost, mozaik i prosvjetljivanje žila nakon
čega uslijedi kržljanje stabla i otpadanje grančica. Tu bolest breze
uzrokuje virus uvijenosti lista trešnje (S c h m e 1 z e r, 1972).


Jasen . U Evropi su na evropskom jasenu opisane bolesti koje jako
sliče onima koje uzrokuju virusi (Bojiiansky, 1976; Nienhau s i
Hamacher , 1989). Primjerci jasena inficiraju se u prirodi vrlo često preko
tla u kojem ima nematoda. U SAD je iz jasena izoliran veći broj različitih
virusa. U nekim je slučajevima dolazilo u smjesi više virusa. Utvrđeni su
i takvi slučajevi da su uz viruse nađene i mikoplazme (Castell o i dr.,
1984; Ferris i dr., 1989).


Koja je uloga virusa i mikoplazmi u propadanju bijelog jasena (Fraxinus
americana) u SAD (»ash dieback«) intenzivno se istražuje (Ferri s i
Castello, 1988).


Brijest . Iz brijesta je u Z. i Srednjoj Evropi te u V. Britaniji izoliran
virus mozaika brijesta. To je izometričan RNK-virus, promjera oko
30 nm. Ne prenose ga insekti, ali se prenosi sjemenom zaraženih biljaka.
U SAD su na primjercima vrste Ulmus americana nađeni neki drugi virusi
(Jones, 1973).


Bagrem . Virusi napadaju i bagrem. Do sada je iz inficiranih primjeraka
izolirano nekoliko virusa. U Istočnoj Evropi je iz te biljke izoliran virus
kržljavosti orašca (S c h m e 1 z e r, 1962 63). Taj je virus nađen i u našoj
zemlji (Schmelzer i Miličić, 1965). Na oboljelim primjercima virus
uzrokuje mozačine promjene, deformacije i kržljavost listova (Schmel zer,
1971). Virus se prenosi lisnim ušenjcima. Osim toga virusa, u bagremu
je nađeno još nekoliko drugih virusa (Schmelzer, 1962/63; Fulton
i Kim, 1973).


Topola . Najčešći virus na topoli i u Evropi i u SAD jest virus mozaika
topole (B e r g, 1964). Nađen je i u Japanu. Na listovima primjeraka
roda Populus, kao i na njihovim hibridima, taj virus uzrokuje zvjezdolike
pjege i mozaik (Biddle i Tinsley, 1971; Cooper i Edwards,
1981, vidi si. Id). To je produženi virus (oko 675 nm) koji se ne prenosi ni
sjemenom ni polenom zaraženih biljaka (Cooper , 1979), a niti lisnim
ušenjcima. Prenosi se jedino vegetativnim razmnožavanjem inficiranih biljaka.
Osim toga virusa, na topolama (Populus sp.) nalaze se i drugi virusi
(Hibben i dr., 1979).


177