DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Tablica 2.


Virusi i virusima slične čestice nađene u najčešćem šumskom bjelogoričnom drveću


Vrsta
Virus/VSC* Zemlja


Acer sp.
virus mozaika gušarke V. Britanija


v. perforacije lista javora Evropa
v. mozaika javora Evropa
Betula sp. v. nekroze duhana V. Britanija
B. verrucosa
v. šuštavosti duhana V. Britanija
SR Njemačka


v. uvijenosti lista trešnje V. Britanija
Castanea sativa v. mozaika duhana Mađarska
VSC SAD
Fagus
sylvatica v. prstenaste pjegavosti rajčice V. Britanija
potexvirusi, potyvirusi SR Njemačka


v. nekroze duhana SR Njemačka
Fraxinus excelsior v. nekroze duhana Italija
v. uvijenosti lista trešnje SR Njemačka
Populus sp. v. mozaika topole Evropa, Kanada
potyvirusi SAD
rabdovirusi Kanada
Primus
avium v. nekrotične prstenaste pjegavosti
trešnje Evropa


v. uvijenost lista trešnje Evropa
Quercus sp. v. mozaika duhana SAD
Q. robur
potexvirusi, potyvirusi SR Njemačka
v. nekroze duhana, VSČ SR Njemačka
Q.
petrea v. mozaika duhana SR Njemačka
potexvirusi, potyvirusi SR Njemačka
Q. ceris v. mozaika duhana Evropa
Robinia pseudoacacia v. mozaik orašca
v. crne prstenaste
pjegavosti
rajčice Evropa
Ulmus
sp. v. pjegavosti brijesta DR Njemačka, V. Britanija


v. mozaika gušarke V. Britanija
potyvirusi DR Njemačka
v. prstenaste pjegavosti duhana SAD
VSČ = virusima slične čestice


VIRUSI BJELOGORIČNOG ŠUMSKOG DRVEĆA


U više su vrsta šumskog bjelogoričnog drveća otkriveni i izolirani virusi
(tablica 2). Evo kratkog opisa nekih virusnih bolesti na najčešćem šumskom
bjelogoričnom drveću.


Evropsk a bukva . U Srednjoj Evropi primjerci evropske bukve
stare 100 do 150 godina pokazuju zastoj u rastu te klorotične pjege na listu
koje jako sliče virusnim simptomima. Uz to se na takvim biljkama mogu
zapaziti male zakržljale grane koje se savijaju naviše. Neposredni uzročnik
toga sindroma (skup simptoma) nije poznat (Hartman n i dr., 1988).