DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Poznato je da biljni virusi dolaze i u vodi rijeka i jezera (K o e n i g,
1986). U SR Njemačkoj virusi su nađeni i u vodama šumskih ekosistema
(B ii 11 n e r i Nienhaus, 1989b). Većina je nađenih virusa, kako se čini,
dospjela u vodu iz šumskog drveća i pridružene vegetaeije.


Iz rečenog proizlazi da je za očekivati da i zeljaste i drvenaste biljke
u šumskim ekosistemima budu zaražene virusima. Eksperimentalno je dokazano
da su mnoge šumske drvenaste vrste, bilo crnogorične, bilo bjelogorične,
osjetljive na viruse (Yarwood , 1959). Usprkos činjenici da se
razmjerno malo fitopatologa dosad bavilo virusima šumskog drveća, svima
njima je, bez obzira u kojem su dijelu svijeta istraživali, pošlo za rukom
utvrditi virusne zaraze šumskih drvenastih vrsta.


VIRUSI CRNOGORIČNOG DRVEĆA


U tablici 1. navedeni su virusi koji su do sada nađeni u crnogoričnom
drveću. Kako se vidi, taj broj nije velik. U Čehoslovačkoj su Čec h i dr.
(1961) opisali virusnu bolest vrste Picea abies koja se prenosila lisnim ušenjcima
i cijepljenjem. U iglicama inficiranih biljaka otkrili su produžene virusne
čestice raznih duljina. Postoji i razmjerno dosta podataka o dolaženju
u crnogoričnom drveću čestica koje jako sliče česticama virusa (VSČ), a za
koje se, međutim, ne zna da li su patogene (Nienhaus, 1985; Gugerli
i dr., 1986). Vrijedno je napomenuti da je istraživačima pošlo za rukom
eksperimentalno inficirati neke vrste crnogoričnog drveća preko korijenovog
sistema (Harrison, 1983).


Tablica 1.


Virusi i virusima slične čestice nađene u šumskom crnogoričnom drveću


Vrsta
Virus/VSČ* Zemlja


Abies alba
VSC SR Njemačka


Chamaecyparis
lawsoniana virus mozaika gušarke V. Britanija


Cupressus arizonica virus prstenaste pjegavosti
duhana SAD


Larix decidua
virus nekroze duhana SR Njemačka


Picea abies virus nekroze duhana SR Njemačka
VSC SR Njemačka, ČSSR,
Švicarska, V. Britanija


P.
sitchensis virus crne prstenaste
pjegavosti rajčice V. Britanija
Pinus monticola
VSČ V. Britanija


P.
sylvestris virusna mozaična bolest DR Njemačka
VSČ V. Britanija
* VSČ = virusima slične čestice