DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*444 Šum. list CXIV (1990) 171


VIRUSI I ŠUMSKO DRVEĆE


Nikola JURETIĆ*


SAŽETAK: Na osnovi literaturnih podataka dat je kratki pregled
biljnih virusa nađenih u šumskim ekosistemima, posebno na
šumskom drveću. Uz to članak se bavi pitanjem širenja virusa u
šumskim ekosistemima i njihovim interakcijama s drugim stresnim
činiocima. Do sada u našoj zemlji nisu istraživani biljni virusi
šumskih ekosistema.


UVOD


Znanstvenici se slažu da je današnje propadanje šuma posljedica djelovanja
mnoštva međusobno isprepletenih biotičkih i abiotičkih stresova. Općenito
se može reći da se briga čovjeka o propadanju šuma višestruko povećala
u vezi s velikim onečišćenjem zraka.


Kompleksu činilaca koji uzrokuju današnje propadanje šuma sve se više
pridodaje još jedan. To su virusi, odnosno virusne bolesti (Nienhau s i
C a s t e 11 o, 1989). U svijetu je zadnjih nekoliko godina iz šumskog drveća izoliran
veći broj različitih virusa. Upravo me ta činjenica potakla da ukratko
prikazem dosadašnje rezultate istraživanja biljnih virusa šumskih ekosistema
u svijetu. Naglasak će biti na virusima izoliranim iz šumskog drveća,
a ne na virusima nađenim u šumskom tlu i vodi. Posebno će biti riječi o
tome u kojoj mjeri virusi doprinose propadanju šuma. Možda prikazani
podaci i u nas potaknu znanstvenike na istraživanje virusa našeg šumskog
drveća.


NEKE OSNOVNE OSOBINE BILJNIH VIRUSA


Odavno se zna da virusi napadaju ne samo životinje i čovjeka nego i
biljke. Virusi koji napadaju biljke čine zasebnu skupinu virusa poznatu pod
nazivom — biljni virusi. Biljka zaražena virusom najčešće pokazuje znakove
ili simptome bolesti. Obično se na mladim listovima opažaju sitnija ili krupnija
područja svijetlije boje koja obrazuju pjege i različite šare. Pjege mogu
biti dosta pravilno raspoređene, tako da se na listovima obrazuje išaranost
koja sliči mozaiku. Nerijetko žile listova zaraženih biljaka postaju svijetlije,
a u nekim slučajevima oko žila se javljaju tamne vrpce (si. 1). Česte su i deformacije
lista i zastoj biljke u rastu. Mlade biljke mogu pod utjecajem
virusne infekcije i uginuti.


* Prof . dr. Nikola Juretić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Marulićev
trg 20/11.
171