DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1990 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— Maksimalna ordinata sintetičkog jediničnog hidrograma za Pe = 1,0
mm, — qm
0,56 -F- 1,0 0,56-34,29-1,0
qm = — = -„ = 2,319 m:,/s mm


Tabela 2. — Proračun maksimalnog proticaja vode po metodi SCS
Table 2. — Calculation of maximal water discharge — SCS method


Veličina
0,1
Verovatnoća
1
pojave — p "/o
2 5
P mm 92,5 70,0 65,0 55,0
CN 75,88 75,88 75,88 75,88
d mm 80,74 80,74 80,74 80,74
Pe mm 37,11 21,54 18,41 12,62
Qmax m3/s 86,06 49,95 42,69 29,26
W = F Pe ... m3 1.272.502,0 738.607,0 631.279,0 432.740,0


W = zapremina poplavnog talasa
d = hidrološki kompleks (deficit vlažnosti)
1000
d - 25,4 ( 10) ... mm
CN


Na osnovu ovih proticaja definisana je kriva raspodele verovatnoće maksimalnih
proticaja, odnosno njen deo za p < 5°/o- (SI. 3)


Nanoseći na ovaj dijagram vrednosti maksimalnog proticaja od 26. 06.
1988. god., određenog u poglavlju 3.1. Qmax = 48,61 m:,/s, dolazi se do zaključka
da se radi o proticaju povratnog perioda T = 90,90 godina (tj. p =
= 1,1%).


4. ZAKLJUČAK
Na osnovu prethodnih proračuna, analize poplavnog talasa prema tragovima
velikih voda i određivanja povratnog perioda može se zaključiti:


— Vršni proticaj Prisjanske reke pre ušća Pasjačke reke iznosi 48,61 m´ s,
odnosno 1,418 m3/s/km2;
— Povratni period zabeleženog proticaja je oko 91 godina (tačnije 90,9
godina), odnosno njegova verovatnoća pojave je p = 1,1 °/o;
— Pošto je ista kiša zahvatila i sliv Pasjačke reke (F = 17,81 km-) koji
ima slične fizičko-geografske karakteristike kao sliv Prisjanske reke, te može
se pretpostaviti na bazi specifičnog oticaja od 1,418 m3/s/km2, da je poplavu
s. Rasnice i Pirota izazvao maksimalni proticaj Qmax = 73,88 m3 s, verovatnoće
pojave p = 1,1% odnosno povratnog perioda 91 godina).